Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YOR605. Oda Müziği I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencinin çalgı tekniği ile sanatsal performans kalitesinin ve deneyiminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. The aim of the course is to improve the instrumental technique and artistic performance quality and experience of the student.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.GULSHAN ANNAGHIYEVA,Doç. Dr. MUZAFFER ÖZGÜ BULUT,Doç. Dr. SEYHAN BULUT,Prof. Dr. OLGA HASANOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Seçtiği eserlerinin notaları, kayıtları; ders notları, dönem içi yapılan etkinlikler için destek materyalleri, piyanolar, enstrümanlar, konser salonu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Oda müziği repertuvarındaki eserlerden öğrencinin müzikal gelişim sürecini destekleyecek bir seçki oluşturulur. Öğrenci, dönem boyunca bu seçkide yer alan eserlerin tümünü öğretim üyesi danışmanlığında çalışır. Seçeceği bir eserle ilgili program notu hazırlar ve bu eseri dönem sonundaki bölüm konserinde seslendirir. From the works of the instrument repertoire, a selection is created to support the musical development process of the student. During the semester, the student Works on all of the selected works. Then prepares a program note for a piece performs the chosen piece at the at the end of the semester.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalışılacak eserlerin belirlenmesi
2 Seçilmiş eserlerinin deşifresi
3 Form ve armoni analizi
4 Teknik çalışmalar
5 Katılan enstrüman özelliklerinin analizi
6 Birlikte çalma
7 Nüans çalışmaları
8 Arasınav
9 Yorum ve içerik analizi
10 Eserlerde bütünlük sağlanması
11 İleri teknik çalışmaları
12 Birliktelik sorunlarının çözümlenmesi
13 Tempo ve yorum uyumu çalışmaları
14 Sınava hazırlık sahne deneyimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280654 Oda müziği performansı yapar.
2 1280655 Çeşitli tarzlarda eserler seslendirir.
3 1280656 Tematik konser programı hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69389 Bilimsel araştırma yoluyla müzik alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek.
2 69390 Müzik alanında bilimsel ve bilim etiğine uygun yayın yapabilmek.
3 69391 İleri müzik kuramları ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi verebilmek.
4 69401 Çalgısının tarihsel evrimi ve çağdaş yenilikleriyle ilgili bilgi verebilmek.
5 69392 Müzik alanı ilgili bir problemi araştırarak çözümler geliştirebilmek.
6 69393 Çalgısı ile ilgili yenilikleri kavrayabilmek ve uygulayabilmek
7 69407 Çalgısının repertuvarında yer alan eserlerin bestecilerine, bestelenme dönem ve süreçlerine ait verileri müziğinde kullanabilmek.
8 69408 Çalgı dışı sesleri ile beden seslerini ve hareketlerini kullanarak müzik yapabilmek
9 69394 Performanslar düzenleyebilmek ve gerçekleştirebilmek.
10 69395 Anadolu coğrafyasında kullanılan müzikal malzemeyi açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
11 69400 Birlikte çalma süreçlerine ait sözsüz iletişim vb. becerilerini ileri derecede kullanabilmek.
12 69402 Çalgısıyla eşlik yapabilmek.
13 69397 Cumhuriyet Dönemi ve/veya Çağdaş Türk Bestecilerini ve eserlerini açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
14 69409 Çalgısı ile anlatım, tematik vb. içerikli dinleti yapabilmek.
15 69403 Doğaçlama yapabilmek.
16 69399 Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş Uluslararası Bestecileri ve eserlerini, müzik akımlarını açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
17 69404 Çalgısı ile ilgili çeşitli müzik notasyonlarını deşifre edebilmek.
18 69405 Yazılı müziğin çalgısına aktarımı ve uyarlanması yönünde pratik yöntemler geliştirebilmek ve kullanabilmek.
19 69406 Çalgısının repertuvarında yer alan eserleri müzikal doku, form ve edisyon farklılıkları vb. bağlamında analiz edebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 5 2 1 4 4 4
2 5 5 5 5 5 5 2 3 1 1 3 2 1 4 4 5
3 5 5 5 5 5 2 1 2 1 1 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek