Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YOR615. Cumhuriyet Dönemi Türk Bestecileri I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

1973’ten günümüze orkestra ve oda müziği alanında eserler vermiş Türk Bestecilerin hayatı, onların eserleri ve Çoksesli Türk Müziği’nin gelişimiyle ilgili yeni yayınlar üretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Muzaffer Özgü BULUT , Yrd. Doç. Dr. Eren ARIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BULUT, Muzaffer Özgü. 2007. Genç Türk Bestecilerinin Eser Yaratma Süreçlerinde Kullandıkları Ritimsel Elemanlar.Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Master Tezi.Ankara AKAŞ, Cem. 1998 Yetmiş Yıl Sonra Müzik Devrimi. Cogito (15): 119–131. İstanbul ALİ, Filiz.1987 Müzik ve Müziğimizin Sorunları. Cem Yayınevi. İstanbul. ALİ, Filiz.1988 Türkiye Cumhuriyetinde Konservatuvarlar, “Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi”. İletişim Yayınlan. İstanbul. ALİ, Filiz 1996 Cemal, Reşit Rey’e Armağan. Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları. Ankara. ALİ, Filiz 2002 Elektronik Müziğin Öncüsü Bülent Arel. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul. ALTAY, Gökçe. 2007 Ahmet Adnan Saygun – Evrenselliğe Doğru Giden Yolda Piyano Yapıtları. SCA Müzik Dosyası – Saygun Özel sayısı (Temmuz-Ağustos). Ankara. ANTEP, Ersin. 2006 Türk Bestecileri Eser Katalogu. Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları Ankara. ARACI, Emre. 2001 Ahmet Adnan Saygun. Yapı Kredi Yayınları İstanbul. AYDIN, Yılmaz. 2003 Türk Beşleri. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara. BARAN, İlhan.1997 Çağdaş Müzik Üzerine. “...veMüzik (sayı: 1) 6-14”. Doruk Yayınevi. Ankara. ÇELAK, İvan. 2000 .İlhan Baran’ın Piyano Yapıtlarının Taşıdığı Müzikal Değerler. Yüksek Lisans Tezi. Ankara. GERMİYANOĞLU (AYDOĞAN), E. 1999 Türk Bestecilerinin Keman için Yazdıkları Eserler ve Bunların Eğitim Kurumlarında Müzik Eğitimi Programına Alınması. Müzik Eğitimi Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. İLYASOĞLU, Evin. 1989. 25 Türk Bestecisi. Pan Yayınları. İstanbul İLYASOĞLU, Evin. 1998 Çağdaş Türk Bestecileri. Pan Yayınları. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriğini Cumhuriyet Döneminde orkestra ve oda müziği alanında eserler vermiş Türk Bestecilerle, onların eserleriyle ve Çoksesli Türk Müziği’nin gelişimiyle ilgili kaynakların taranması ve araştırmalar yapılması oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1973-1990 Dönemi Türk Bestecilerine Genel Bakış
2 1973-1990 Dönemi Türk Bestecilerinin eserlerine Genel Bakış
3 1990-2005 Dönemi Türk Bestecilerine Genel Bakış
4 1990-2005 Dönemi Türk Bestecilerinin eserlerine Genel Bakış
5 2005’ten bu yana Türk Bestecilerine Genel Bakış
6 2005’ten bu yana Türk Bestecilerinin eserlerine Genel Bakış
7 Ara sınav
8 Bireysel araştırma konularının belirlenmesi
9 Problemlerin tanımlanması
10 Sunum hazırlıklarının takibi
11 Öğrenci sunumları
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Makale teslim

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495582 Cumhuriyet Dönemi Türk Bestecilerini tanır ve araştırır.
2 1495583 Cumhuriyet Dönemi Türk Bestecilerinin orkestra ve Oda Müziği eserlerini tanır ve araştırır.
3 1495584 Çoksesli Türk Müziğini tanır ve inceler.
4 1495585 Ders içeriği ile ilgili yazı yazar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77104 Bilimsel araştırma yoluyla müzik alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek.
2 77105 Müzik alanında bilimsel ve bilim etiğine uygun yayın yapabilmek.
3 77106 İleri müzik kuramları ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi verebilmek.
4 77116 Çalgısının tarihsel evrimi ve çağdaş yenilikleriyle ilgili bilgi verebilmek.
5 77107 Müzik alanı ilgili bir problemi araştırarak çözümler geliştirebilmek.
6 77108 Çalgısı ile ilgili yenilikleri kavrayabilmek ve uygulayabilmek
7 77122 Çalgısının repertuvarında yer alan eserlerin bestecilerine, bestelenme dönem ve süreçlerine ait verileri müziğinde kullanabilmek.
8 77123 Çalgı dışı sesleri ile beden seslerini ve hareketlerini kullanarak müzik yapabilmek
9 77109 Performanslar düzenleyebilmek ve gerçekleştirebilmek.
10 77110 Anadolu coğrafyasında kullanılan müzikal malzemeyi açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
11 77115 Birlikte çalma süreçlerine ait sözsüz iletişim vb. becerilerini ileri derecede kullanabilmek.
12 77117 Çalgısıyla eşlik yapabilmek.
13 77112 Cumhuriyet Dönemi ve/veya Çağdaş Türk Bestecilerini ve eserlerini açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
14 77124 Çalgısı ile anlatım, tematik vb. içerikli dinleti yapabilmek.
15 77118 Doğaçlama yapabilmek.
16 77114 Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş Uluslararası Bestecileri ve eserlerini, müzik akımlarını açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
17 77119 Çalgısı ile ilgili çeşitli müzik notasyonlarını deşifre edebilmek.
18 77120 Yazılı müziğin çalgısına aktarımı ve uyarlanması yönünde pratik yöntemler geliştirebilmek ve kullanabilmek.
19 77121 Çalgısının repertuvarında yer alan eserleri müzikal doku, form ve edisyon farklılıkları vb. bağlamında analiz edebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 5 1 1 5 3 3 2 4 1 2 2 3
2 5 1 5 1 1 5 3 3 2 4 1 2 2 3
3 5 1 5 1 1 5 3 3 2 4 2 2 3
4 5 1 5 1 1 5 3 3 2 4 1 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek