Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YOR603. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma yapmak ve yazı yazmak için donanım kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Muzaffer Özgü BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Niyazi KARASAR Bilimsel Araştırma Yöntemi David Resnik Bilim Etiği Yetkin ÖZER Bilim Perspektifinde Müzik Yetkin ÖZER Müzik Etnografisi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma yöntemleri ile yayın ve araştırma etiği konuları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 14 70 1
28 Makale Kritik Etme 2 30 1
40 Proje Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
23 Proje Sunma 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 14 9 126

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş
2 Yayın etiği Bilim Etiği.zip
3 Problem, problemin belirlenmesi, sınırlanması , tanımlanması
4 Kaynak tarama, kaynak gösterme
5 Müzik araştırmalarında ele alınan problemler
6 Amaç, Sınırlılıklar, Tanımlar
7 Değişkenler, değişken türleri
8 Nitel Araştırma Sosyal_Hizmet_E_Dergi_SOSYAL_BILIMLERDE.pdf
Saygun Ulusalcılık - Kod.pdf
9 Nicel Araştırma
10 Araştırma Etiği
11 Makale Yazımı
12 Özet hazırlama
13 Makale Sunumu
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1460047 Bilimde etik tavrın standartlarını hatırlar
2 1460048 Bilimsel yazılar yazabilir.
3 1479889 Veri toplama ve analiz tekniklerini uygulayabilir.
4 1479890 Bilimsel yazıların nitelikleri ile ilgili görüş belirtebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77104 Bilimsel araştırma yoluyla müzik alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek.
2 77105 Müzik alanında bilimsel ve bilim etiğine uygun yayın yapabilmek.
3 77106 İleri müzik kuramları ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi verebilmek.
4 77116 Çalgısının tarihsel evrimi ve çağdaş yenilikleriyle ilgili bilgi verebilmek.
5 77107 Müzik alanı ilgili bir problemi araştırarak çözümler geliştirebilmek.
6 77108 Çalgısı ile ilgili yenilikleri kavrayabilmek ve uygulayabilmek
7 77122 Çalgısının repertuvarında yer alan eserlerin bestecilerine, bestelenme dönem ve süreçlerine ait verileri müziğinde kullanabilmek.
8 77123 Çalgı dışı sesleri ile beden seslerini ve hareketlerini kullanarak müzik yapabilmek
9 77109 Performanslar düzenleyebilmek ve gerçekleştirebilmek.
10 77110 Anadolu coğrafyasında kullanılan müzikal malzemeyi açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
11 77115 Birlikte çalma süreçlerine ait sözsüz iletişim vb. becerilerini ileri derecede kullanabilmek.
12 77117 Çalgısıyla eşlik yapabilmek.
13 77112 Cumhuriyet Dönemi ve/veya Çağdaş Türk Bestecilerini ve eserlerini açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
14 77124 Çalgısı ile anlatım, tematik vb. içerikli dinleti yapabilmek.
15 77118 Doğaçlama yapabilmek.
16 77114 Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş Uluslararası Bestecileri ve eserlerini, müzik akımlarını açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
17 77119 Çalgısı ile ilgili çeşitli müzik notasyonlarını deşifre edebilmek.
18 77120 Yazılı müziğin çalgısına aktarımı ve uyarlanması yönünde pratik yöntemler geliştirebilmek ve kullanabilmek.
19 77121 Çalgısının repertuvarında yer alan eserleri müzikal doku, form ve edisyon farklılıkları vb. bağlamında analiz edebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 2 4
3 5 5
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek