Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YOR608 Piyano Tarihi II 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Romantik dönem ve sonrası piyano yapıtlarının tarihini ve özelliklerini tanıtmak/To introduce the history and characteristics of the piano works of the Romantic period and after

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Olga HASANOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrenci sayısına göre bireysel veya grup halinde yapılır/According to the number of students it is done individually or in groups

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

F.Schubert, R. Schumann, F. Chopin, F. Liszt, F. Mendelssohn, P. Tchaikovskiy, M. Musorgskiy, S. Rachmaninov, A. Scryabin, C. Debussy, M. Ravel, S. Prokofiev, I. Albeniz, Türk beşlisi, 21.YY bestecileri piyano eserleri / Piano Works of Romantic period and after

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

F.Schubert, R. Schumann, F. Chopin, F. Liszt, F. Mendelssohn, P. Tchaikovskiy, M. Musorgskiy, S. Rachmaninov, A. Scryabin, C. Debussy, M. Ravel, S. Prokofiev, I. Albeniz, Türk beşlisi, 21.YY bestecileri piyano eserlerinin tarih, form, stil açıdan analizi / Piano Works of Romantic period and after and analysis of their history, form and stylistics

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
27 Makale Yazma 1 12 12
28 Makale Kritik Etme 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 14 9 126

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Romantism dönemi başlangıcı; F. Schubert piyano eserleri
2 R. Schumann piyano eserleri
3 F. Liszt piyano eserleri
4 J. Brahms piyano eserleri
5 F. Chopin piyano eserleri - ufak formlar
6 F. Chopin piyano eserleri - iri yapıtlar
7 F. Mendelssohn, C. M. Weber piyano eserleri
8 Fransız izlenimciliği; C. Debussy
9 M.Ravel piyano eserleri
10 Arasınav
11 Rus piyano ekolü; P. Tchaikovsky, S. Rachmaninov, A. Scryabin/ Russian school of piano; P. Tchaikovsky, S. Rachmaninov, A. Scryabin
12 S. Prokofiev, D. Shostakovich piyano yapıtları
13 Türk Beşlisi ve onların piyano eserleri
14 21. YY piyano eserleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1244644 Dünya piyano eserleri tanımak
2 1244645 Piano eserlerinin çeşitli edisyonları tanımak ve incelemek
3 1244646 Piyanonun gelişimi hakkında bilgi edinmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69389 Bilimsel araştırma yoluyla müzik alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek.
2 69390 Müzik alanında bilimsel ve bilim etiğine uygun yayın yapabilmek.
3 69391 İleri müzik kuramları ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi verebilmek.
4 69401 Çalgısının tarihsel evrimi ve çağdaş yenilikleriyle ilgili bilgi verebilmek.
5 69392 Müzik alanı ilgili bir problemi araştırarak çözümler geliştirebilmek.
6 69393 Çalgısı ile ilgili yenilikleri kavrayabilmek ve uygulayabilmek
7 69407 Çalgısının repertuvarında yer alan eserlerin bestecilerine, bestelenme dönem ve süreçlerine ait verileri müziğinde kullanabilmek.
8 69408 Çalgı dışı sesleri ile beden seslerini ve hareketlerini kullanarak müzik yapabilmek
9 69394 Performanslar düzenleyebilmek ve gerçekleştirebilmek.
10 69395 Anadolu coğrafyasında kullanılan müzikal malzemeyi açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
11 69400 Birlikte çalma süreçlerine ait sözsüz iletişim vb. becerilerini ileri derecede kullanabilmek.
12 69402 Çalgısıyla eşlik yapabilmek.
13 69397 Cumhuriyet Dönemi ve/veya Çağdaş Türk Bestecilerini ve eserlerini açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
14 69409 Çalgısı ile anlatım, tematik vb. içerikli dinleti yapabilmek.
15 69403 Doğaçlama yapabilmek.
16 69399 Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş Uluslararası Bestecileri ve eserlerini, müzik akımlarını açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
17 69404 Çalgısı ile ilgili çeşitli müzik notasyonlarını deşifre edebilmek.
18 69405 Yazılı müziğin çalgısına aktarımı ve uyarlanması yönünde pratik yöntemler geliştirebilmek ve kullanabilmek.
19 69406 Çalgısının repertuvarında yer alan eserleri müzikal doku, form ve edisyon farklılıkları vb. bağlamında analiz edebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 3 4
2 5 4 3 4
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek