Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YOR616 Gitarda Kalıp Organizasyonu 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Gitar tuşesinin, akort sistemine bağlı olarak sol el kalıp organizasyonunu açısından nasıl işlediğini açıklar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Fatih AKBULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fretboard Logic; The Reasoning Behind the Guitar's Unique Tuning/Bill Edwards Vol:I-II-III

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gitar tuşesinde, akort sistemine bağlı olarak, akor ve akor devinimlerini ele alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 10 6 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 6 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 6 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Akor Formları: CAGED formülü
2 Tuşe yanal ekseni üzerinde 4'lü kalıplar
3 Tuşe dikey ekseni üzerinde Akor formu bölütleri
4 Dört sesli 5'li akor formları
5 Dört sesli Dominant 7'li akor formları
6 Dört sesli M,m 7'li akor formları
7 Temel derecelerin oluşturdukları, yanal eksen üzerinde kaydırılabilir kadans kalıpları
8 Temel ve yan derecelerin oluşturdukları, yanal eksen üzerinde kaydırılabilir kadans kalıpları
9 Parmak düzeni açısından eser analizi
10 Parmak düzeni açısından eser analizi
11 Parmak düzeni açısından eser analizi
12 Parmak düzeni açısından eser analizi
13 Parmak düzeni açısından eser analizi
14 Parmak düzeni açısından eser analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236490 Standart Akort sisteminin sol el açısından avantajlarını öğretir.
2 1236491 Tuşe üzerindeki temel akor formlarını ve bu formların oluşturduğu armonik devinimleri öğretir.
3 1236492 yazılı bir müziği oluşturan sol el parmak düzenine karşı daha bütüncül bir yaklaşım sunar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69389 Bilimsel araştırma yoluyla müzik alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek.
2 69390 Müzik alanında bilimsel ve bilim etiğine uygun yayın yapabilmek.
3 69391 İleri müzik kuramları ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi verebilmek.
4 69401 Çalgısının tarihsel evrimi ve çağdaş yenilikleriyle ilgili bilgi verebilmek.
5 69392 Müzik alanı ilgili bir problemi araştırarak çözümler geliştirebilmek.
6 69393 Çalgısı ile ilgili yenilikleri kavrayabilmek ve uygulayabilmek
7 69407 Çalgısının repertuvarında yer alan eserlerin bestecilerine, bestelenme dönem ve süreçlerine ait verileri müziğinde kullanabilmek.
8 69408 Çalgı dışı sesleri ile beden seslerini ve hareketlerini kullanarak müzik yapabilmek
9 69394 Performanslar düzenleyebilmek ve gerçekleştirebilmek.
10 69395 Anadolu coğrafyasında kullanılan müzikal malzemeyi açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
11 69400 Birlikte çalma süreçlerine ait sözsüz iletişim vb. becerilerini ileri derecede kullanabilmek.
12 69402 Çalgısıyla eşlik yapabilmek.
13 69397 Cumhuriyet Dönemi ve/veya Çağdaş Türk Bestecilerini ve eserlerini açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
14 69409 Çalgısı ile anlatım, tematik vb. içerikli dinleti yapabilmek.
15 69403 Doğaçlama yapabilmek.
16 69399 Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş Uluslararası Bestecileri ve eserlerini, müzik akımlarını açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
17 69404 Çalgısı ile ilgili çeşitli müzik notasyonlarını deşifre edebilmek.
18 69405 Yazılı müziğin çalgısına aktarımı ve uyarlanması yönünde pratik yöntemler geliştirebilmek ve kullanabilmek.
19 69406 Çalgısının repertuvarında yer alan eserleri müzikal doku, form ve edisyon farklılıkları vb. bağlamında analiz edebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 5 3 5 4 5 4
2 3 2 3 5 3 5 4 5 4
3 3 2 3 5 3 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek