Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YOR616 Gitarda Kalıp Organizasyonu 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Gitar tuşesinin, akort sistemine bağlı olarak sol el kalıp organizasyonunu açısından nasıl işlediğini açıklar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Fatih AKBULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fretboard Logic; The Reasoning Behind the Guitar's Unique Tuning/Bill Edwards Vol:I-II-III

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gitar tuşesinde, akort sistemine bağlı olarak, akor ve akor devinimlerini ele alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 10 6 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 6 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 6 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Akor Formları: CAGED formülü
2 Tuşe yanal ekseni üzerinde 4'lü kalıplar
3 Tuşe dikey ekseni üzerinde Akor formu bölütleri
4 Dört sesli 5'li akor formları
5 Dört sesli Dominant 7'li akor formları
6 Dört sesli M,m 7'li akor formları
7 Temel derecelerin oluşturdukları, yanal eksen üzerinde kaydırılabilir kadans kalıpları
8 Temel ve yan derecelerin oluşturdukları, yanal eksen üzerinde kaydırılabilir kadans kalıpları
9 Parmak düzeni açısından eser analizi
10 Parmak düzeni açısından eser analizi
11 Parmak düzeni açısından eser analizi
12 Parmak düzeni açısından eser analizi
13 Parmak düzeni açısından eser analizi
14 Parmak düzeni açısından eser analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1460889 Standart Akort sisteminin sol el açısından avantajlarını öğretir.
2 1460890 Tuşe üzerindeki temel akor formlarını ve bu formların oluşturduğu armonik devinimleri öğretir.
3 1460891 yazılı bir müziği oluşturan sol el parmak düzenine karşı daha bütüncül bir yaklaşım sunar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77104 Bilimsel araştırma yoluyla müzik alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek.
2 77105 Müzik alanında bilimsel ve bilim etiğine uygun yayın yapabilmek.
3 77106 İleri müzik kuramları ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi verebilmek.
4 77116 Çalgısının tarihsel evrimi ve çağdaş yenilikleriyle ilgili bilgi verebilmek.
5 77107 Müzik alanı ilgili bir problemi araştırarak çözümler geliştirebilmek.
6 77108 Çalgısı ile ilgili yenilikleri kavrayabilmek ve uygulayabilmek
7 77122 Çalgısının repertuvarında yer alan eserlerin bestecilerine, bestelenme dönem ve süreçlerine ait verileri müziğinde kullanabilmek.
8 77123 Çalgı dışı sesleri ile beden seslerini ve hareketlerini kullanarak müzik yapabilmek
9 77109 Performanslar düzenleyebilmek ve gerçekleştirebilmek.
10 77110 Anadolu coğrafyasında kullanılan müzikal malzemeyi açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
11 77115 Birlikte çalma süreçlerine ait sözsüz iletişim vb. becerilerini ileri derecede kullanabilmek.
12 77117 Çalgısıyla eşlik yapabilmek.
13 77112 Cumhuriyet Dönemi ve/veya Çağdaş Türk Bestecilerini ve eserlerini açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
14 77124 Çalgısı ile anlatım, tematik vb. içerikli dinleti yapabilmek.
15 77118 Doğaçlama yapabilmek.
16 77114 Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş Uluslararası Bestecileri ve eserlerini, müzik akımlarını açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
17 77119 Çalgısı ile ilgili çeşitli müzik notasyonlarını deşifre edebilmek.
18 77120 Yazılı müziğin çalgısına aktarımı ve uyarlanması yönünde pratik yöntemler geliştirebilmek ve kullanabilmek.
19 77121 Çalgısının repertuvarında yer alan eserleri müzikal doku, form ve edisyon farklılıkları vb. bağlamında analiz edebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 5 3 5 4 5 4
2 3 2 3 5 3 5 4 5 4
3 3 2 3 5 3 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek