Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YOR620 Gitarda Notasyonun Tarihi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Tarihsel süreç içerisinde gitar müziğinin yazılı metne dönüştürülmesinde kullanılan notasyon türlerinin öğretilmesi; farklı notasyon çeşitleri ile yazılmış gitar yapıtlarının okutulup, çalınması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Fatih AKBULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

The Guitar and Its Music ( From the Renaissance to the Classical Guitar);James Tyler and Paul Sparks; Oxford Early Music Series A Guide to Playing the Baroque Guitar; James Tylor; Indiana University Press

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Notasyon türleri ve bu notasyon türlerine göre yazılmış eserler; Alfabeto, tabletür türleri ve porte notasyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
23 Proje Sunma 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 14 10 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 16.yy gitar müziğinin yazılmasında kullanılan tabletür sistemi ve metrik nota sapları
2 İtalya da, çalma- söyleme modası, monodi nin yükselişi ile birlikte gitar müziğinde İtalyan alfabeto( alfabe) notasyonunun kullanımı
3 Harflerle sembolleştirilmiş eşlik akorları
4 17.yy İspanyol gitarının ortaya çıkışı ile birlikte gitar müziğindeki gelişmeler
5 Gitar alfabe notasyonu ile eşliklendirilmiş; porte notasyonu ile yazılmış vokal eserlerin incelenmesi
6 İtalyan karma tabletürü
7 Fransız tabletürü ve metrik nota sapları
8 Gitar notasyonunda teknik süslemelere yönelik sembollerin kullanımı( trillo, repicco vb)
9 Gitar solo müziğinin gelişimi ve metrik notasyon
10 Eser deşifresi
11 Eser deşifresi
12 Eser deşifresi
13 Eser deşifresi
14 Eser deşifresi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235627 Tarihsel süreç içerisinde gitar müziğinin gelişimini ve bu gelişimin gereksinimleri doğrultusunda ortaya çıkmış notasyon türlerini tanıtır.
2 1235628 Alfabeto notasyonunu oluşturan sembolleri ve bu sembollerin oluşturdukları müzikal söz dizimi’ni açıklar.
3 1235629 Tabletür notasyonunu oluşturan sembolleri ve bu sembollerin oluşturdukları müzikal söz dizimi’ni açıklar.
4 1235630 Metrik notasyonu oluşturan sembolleri ve bu sembollerin oluşturdukları müzikal söz dizimi’ni açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69389 Bilimsel araştırma yoluyla müzik alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek.
2 69390 Müzik alanında bilimsel ve bilim etiğine uygun yayın yapabilmek.
3 69391 İleri müzik kuramları ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi verebilmek.
4 69401 Çalgısının tarihsel evrimi ve çağdaş yenilikleriyle ilgili bilgi verebilmek.
5 69392 Müzik alanı ilgili bir problemi araştırarak çözümler geliştirebilmek.
6 69393 Çalgısı ile ilgili yenilikleri kavrayabilmek ve uygulayabilmek
7 69407 Çalgısının repertuvarında yer alan eserlerin bestecilerine, bestelenme dönem ve süreçlerine ait verileri müziğinde kullanabilmek.
8 69408 Çalgı dışı sesleri ile beden seslerini ve hareketlerini kullanarak müzik yapabilmek
9 69394 Performanslar düzenleyebilmek ve gerçekleştirebilmek.
10 69395 Anadolu coğrafyasında kullanılan müzikal malzemeyi açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
11 69400 Birlikte çalma süreçlerine ait sözsüz iletişim vb. becerilerini ileri derecede kullanabilmek.
12 69402 Çalgısıyla eşlik yapabilmek.
13 69397 Cumhuriyet Dönemi ve/veya Çağdaş Türk Bestecilerini ve eserlerini açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
14 69409 Çalgısı ile anlatım, tematik vb. içerikli dinleti yapabilmek.
15 69403 Doğaçlama yapabilmek.
16 69399 Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş Uluslararası Bestecileri ve eserlerini, müzik akımlarını açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
17 69404 Çalgısı ile ilgili çeşitli müzik notasyonlarını deşifre edebilmek.
18 69405 Yazılı müziğin çalgısına aktarımı ve uyarlanması yönünde pratik yöntemler geliştirebilmek ve kullanabilmek.
19 69406 Çalgısının repertuvarında yer alan eserleri müzikal doku, form ve edisyon farklılıkları vb. bağlamında analiz edebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5
2 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5
3 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5
4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek