Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YOR622. 20. Yüzyıl Müziği II 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu derse katılan öğrenciler, yirminci yüzyıl müziğine ait dönemin genel özellikleriyle beraber bestecileri tanıyacak, dönemin müzik stilleri hakkında bilgilendirileceklerdir. Bu bilgiler ışığında döneme ait eserleri anlayarak dinleyecek, seslendireceği eserleri de doğru yoruma yaklaşarak daha bilinçli bir şekilde icra edebilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Muzaffer Özgü BULUT, Doç.Dr.Seyhan BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] E. İlyasoğlu, Zaman İçinde Müzik. 5. bs. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. (1999)., [2] J. Kerman ve G. Tomlinson., Listen. 4.bs. Californiya University Press, Californiya. (1999)., [3] L. Pamir, Müzikte Geniş Soluklar. 3.bs. Boyut Yayınları, İstanbul. (2000). [4] L. Erol, Neden Klasik Müzik? 2.bs. Yurtrenkleri Yayınevi, Ankara. (2001). [5] I. Stravinsky, Müzik Sanatı , Müzik Ansiklopedisi Yayınları (2000). [6] Ü. Oskay, Müzik ve Yabancılaşma, Der Yayınları (2001).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

20.yüzyıl müziğinin dönüm noktaları ve önemli eserlerini tanıyarak yeni ritmik anlayış, Schönberg'in atonalitesi, inanılmaz imkanların açılmasına yol açan elektronik müzik, John Cage'nin rolü ve minimalizmin getirdikleri gibi yeni akımları tanınarak öğretmenin yönlendirmesiyle kitaplar, tezler, makaleler ile öğrenci çalışma ve araştırmalarına yönelik bir şekilde öğretilip Cd ve dinleme destekli programlarla pekiştirilerek öğretilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
23 Proje Sunma 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 14 10 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yirminci Yüzyılda Caz (Jazz) Etkili Müzik- Bestecileri ve Eserleri: George Antheil, George Gershwin, Leonard Bernstein, Bill Evans
2 Müzikte Modernizim- Yeni Ses Malzemeleri- Elektronik (Electronic) Müzik- Bestecileri ve Eserleri: Joseph Schillinger, Pierre Schaeffer, Vladimir Ussachevsky, Otto Luening, Edgard Varèse, Milton Babbitt, Bülent Arel, Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, İlhan Mimaroğlu
3 Mikrotonal (Microtonal) Müzik- Bestecileri ve Eserleri: Charles Ives Rastlamsal (Aleatoric) Müzik- Bestecileri ve Eserleri: Charles Ives, Henry Cowell, Witold Lutosławski, John Cage, Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, İlhan Usmanbaş
4 Yeni Yalınlık (New Simplicity)- Bestecileri ve Eserleri: Aribert Reimann, Helmut Cromm, Hans-Jürgen von Bose, Hans-Christian von Dadelsen, Detlev Müller- Siemens, Wolfgang Rihm, Wolfgang von Schweinitz, Ulrich Stranz, Manfred Trojahn
5 Neo-Romantik (Neo Romantic) Müzik- Bestecileri ve Eserleri: Samuel, Barber, John Corigliano, George Rochberg, Krzysztof Penderecki, David Del Tredici, Ellen Taaffe Zwilich
6 Müziksel Tarihçilik (Musical Historicism)- Bestecileri ve Eserleri: Benjamin Bagby, Gavin Bryars, Thomas Binkley, Easley Blackwood, René Clemencic, Joseph Dillon Ford, Vladimir Godar, Ladislav Kupkovič.
7 Bilgisayarlı (Computer) Müzik- Bestecileri ve Eserleri: Lejaren Hiller, Max Mathews, Udo Kasemets, Gottfried Michael Koenig, John M. Chowning, David Cope.
8 ARA SINAV
9 Çokstilli (Polystylism) ve Seçmeci (Eclectic) Müzik- Bestecileri ve Eserleri: Alfred Schnittke, Peter Maxwell Davies, Charles Ives, Henry Cowell, Michael Colgrass, Lera Auerbach, Sofia Gubaidulina, George Rochberg, Aaran Davis, Thomas Becker, Toshiro Mayuzimi.
10 Yeni Karmaşıklık (New Complexity)- Bestecileri ve Eserleri: Nigel Osborne, Harry Halbreich, Richard Barrett, Chris Dench, Michael Finnissy, James Dillon, Brian Ferneyhough
11 Özgür Denemeler-Minimal ve Kutsal (Holy) Minimal Müzik- Bestecileri ve Eserleri: Philip Glass, Steve Reich, Wolfgang Rihm, İlhan Usmanbaş, Michael Nyman, Henryk Górecki, Arvo Pärt, John Tavener
12 Serializm- Bestecileri ve Eserleri:Olivier Messiaen, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Witold Lutoslawski, Gyorgy Ligeti, Yanniz Xenakkis
13 Rock Etkili Müzik- Bestecileri ve Eserleri: Scott Johnson, Steven Mackey, Michael Kevin Daugherty, John Zorn.
14 Yüzyılın Sonunda Müzik, George Crumb, Tania Leon, Sofia Gudaidulina
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236619 20. yüzyıl dönemi ve müzik sanatının eğilimleri ve kültürlerdeki projeksiyonları hakkında teorik bilgi sahibi olur.
2 1236620 Öğrenciler yirminci yüzyıl müzik hareketlerini etkin bir şekilde tanıyabilecektir.
3 1236621 Yirminci yüzyıl müzik eğilimleri arasındaki ilişkiyi bilecekler.
4 1236622 20. yüzyıl müzik hareketlerinin tarihsel analizini yapabilecek
5 1236623 Bu dersle öğrendiği bilgileri hem akademik hem de entelektüel amaçlar doğrultusunda aktarabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69389 Bilimsel araştırma yoluyla müzik alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek.
2 69390 Müzik alanında bilimsel ve bilim etiğine uygun yayın yapabilmek.
3 69391 İleri müzik kuramları ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi verebilmek.
4 69401 Çalgısının tarihsel evrimi ve çağdaş yenilikleriyle ilgili bilgi verebilmek.
5 69392 Müzik alanı ilgili bir problemi araştırarak çözümler geliştirebilmek.
6 69393 Çalgısı ile ilgili yenilikleri kavrayabilmek ve uygulayabilmek
7 69407 Çalgısının repertuvarında yer alan eserlerin bestecilerine, bestelenme dönem ve süreçlerine ait verileri müziğinde kullanabilmek.
8 69408 Çalgı dışı sesleri ile beden seslerini ve hareketlerini kullanarak müzik yapabilmek
9 69394 Performanslar düzenleyebilmek ve gerçekleştirebilmek.
10 69395 Anadolu coğrafyasında kullanılan müzikal malzemeyi açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
11 69400 Birlikte çalma süreçlerine ait sözsüz iletişim vb. becerilerini ileri derecede kullanabilmek.
12 69402 Çalgısıyla eşlik yapabilmek.
13 69397 Cumhuriyet Dönemi ve/veya Çağdaş Türk Bestecilerini ve eserlerini açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
14 69409 Çalgısı ile anlatım, tematik vb. içerikli dinleti yapabilmek.
15 69403 Doğaçlama yapabilmek.
16 69399 Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş Uluslararası Bestecileri ve eserlerini, müzik akımlarını açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
17 69404 Çalgısı ile ilgili çeşitli müzik notasyonlarını deşifre edebilmek.
18 69405 Yazılı müziğin çalgısına aktarımı ve uyarlanması yönünde pratik yöntemler geliştirebilmek ve kullanabilmek.
19 69406 Çalgısının repertuvarında yer alan eserleri müzikal doku, form ve edisyon farklılıkları vb. bağlamında analiz edebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 3 3 1 3 4 1 1 1 4 3 2
2 3 3 3 1 2 3 1 1 3 4
3 3 1 3 3 1 4 1 1 3 4 1
4 3 1 4 3 1 2 1 1 4 1
5 3 3 3 3 1 2 1 1 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek