Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YOR628. Çağdaş Türk Bestecilerinin Flüt Repertuvarı II 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Çağdaş Türk bestecilerilerinin flüt repertuvarına ait eserlerinin öğrenilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Seyhan BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Onur Özmen’in Yanlız Bir Su Sineğinin Düşleri” adlı flüt eserinin notası ve İki flüt ve piyano için “Düşçe” adlı eserinin notası, İlke Karcıoğlu “sa-na-ne” adlı solo flüt eserinin notası, Mert Karabey “Çocukluktan bir hayalet” adlı flüt eserinin notası, Hasan Uçarsu “Zamansal çelişkiler kenti istanbul” adlı flüt ve piyano eserinin notası E. İlyasoğlu, Zaman İçinde Müzik. 5. bs. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. (1999)., E.İlyasoğlu,71 Türk Bestecisi. 1.bs.Pan Yayıncılık, İstanbul. (2007). C.Selanik, Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni. 1.bs.Doruk Yayıncılık, Ankara (1996). A. Yılmaz,Türk Beşleri. 1.bs..Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara. (2003). G.Yuvarlak “Çağdaş Türk bestecilerinin flüt repertuvarı ve çağdaş Türk flütistler” yayınlanmamış yl tezi. Kocaeli (2008) S.Dindar “Çağdaşlık ve geleneksellik anatomisinde türk bestecilerinin solo flüt eserleri” yayınlanmamış yl tezi. İzmir (2013). F. Akgün “Türk beşlerinin orkestra eserlerindeki flüt sololarının incelenmesi” yayınlanmamış yl tezi. Adana (2010)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdaş Türk bestecileri tarihi ve flüt repertuvarı I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste çağdaş Türk bestecilerinin eserlerini besteleme sürecinde eserlerini nasıl bir üslupla yazdıkları incelenecek ve uygulamalı olarak seslendirilecek eserlerin teknik boyutta form analizine de yer verilecektir. Flüt eserlerinin geleneksellik-çağdaşlık bakımından incelenerek biçimsel ve müzikal açıdan öğrenilmesi hedeflenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
23 Proje Sunma 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 14 10 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Onur Özmen biyografisi ve müzik üslubu “Yanlız Bir Su Sineğinin Düşleri” adlı flüt eserinin incelenmesi
2 Onur Özmen’in biyografisi ve müzik üslubu ve İki flüt ve piyano için “Düşçe” adlı eserinin incelenmesi
3 Ebru Güner Canbey biyografisi ve müzik üslubu “Geyşa’nın Hüznü” adlı flüt eserinin incelenmesi
4 İlke Karcıoğlu biyografisi ve müzik üslubu “sa-na-ne” adlı solo flüt eserinin incelenmesi
5 Selman Ada biyografisi ve müzik üslubu “üç avrasyalı süiti” adlı blokflüt ve klavsen eserinin incelenmesi
6 Mert Karabey biyografisi ve müzik üslubu “Çocukluktan bir hayalet” adlı flüt eserinin incelenmesi
7 Mete Sakpınar biyografisi ve müzik üslubu “Deli Dolu” adlı flüt eserinin incelenmesi
8 VİZE SINAVI
9 Hasan Uçarsu biyografisi ve müzik üslubu “Zamansal çelişkiler kenti istanbul” adlı flüt ve piyano eserinin incelenmesi
10 Server Acim biyografisi ve müzik üslubu “Aşık Veysel’in bir teması üzerine beş çeşitleme” adlı flüt ve piyano eserinin incelenmesi
11 Turgay Erdener ve müzik stilini tanıma
12 Turgay Erdener ‘Yeşil bir düş’ eser incelemesi ve Yorumlama
13 Turgay Erdener ‘Yeşil bir düş’ eser incelemesi ve Yorumlama
14 Turgay Erdener ‘Yeşil bir düş’ eser incelemesi ve Yorumlama
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235708 Çağdaş Türk bestecileri ve tarihini tanıyacaktır.
2 1235709 Çağdaş Türk bestecilerinin eserlerini tanıyacaktır.
3 1235710 Türk motiflerini, makamlarını ve kurallarını öğrenebilir.
4 1235711 Çağdaş Türk eserlerini uygulamalı olarak yorumlayacaktır.
5 1235712 Türk bestecilerinin piyanolu flüt eserlerini tanıyacaktır.
6 1235733 Türk bestecilerinin solo flüt eserlerini tanıyacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69389 Bilimsel araştırma yoluyla müzik alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek.
2 69390 Müzik alanında bilimsel ve bilim etiğine uygun yayın yapabilmek.
3 69391 İleri müzik kuramları ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi verebilmek.
4 69401 Çalgısının tarihsel evrimi ve çağdaş yenilikleriyle ilgili bilgi verebilmek.
5 69392 Müzik alanı ilgili bir problemi araştırarak çözümler geliştirebilmek.
6 69393 Çalgısı ile ilgili yenilikleri kavrayabilmek ve uygulayabilmek
7 69407 Çalgısının repertuvarında yer alan eserlerin bestecilerine, bestelenme dönem ve süreçlerine ait verileri müziğinde kullanabilmek.
8 69408 Çalgı dışı sesleri ile beden seslerini ve hareketlerini kullanarak müzik yapabilmek
9 69394 Performanslar düzenleyebilmek ve gerçekleştirebilmek.
10 69395 Anadolu coğrafyasında kullanılan müzikal malzemeyi açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
11 69400 Birlikte çalma süreçlerine ait sözsüz iletişim vb. becerilerini ileri derecede kullanabilmek.
12 69402 Çalgısıyla eşlik yapabilmek.
13 69397 Cumhuriyet Dönemi ve/veya Çağdaş Türk Bestecilerini ve eserlerini açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
14 69409 Çalgısı ile anlatım, tematik vb. içerikli dinleti yapabilmek.
15 69403 Doğaçlama yapabilmek.
16 69399 Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş Uluslararası Bestecileri ve eserlerini, müzik akımlarını açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
17 69404 Çalgısı ile ilgili çeşitli müzik notasyonlarını deşifre edebilmek.
18 69405 Yazılı müziğin çalgısına aktarımı ve uyarlanması yönünde pratik yöntemler geliştirebilmek ve kullanabilmek.
19 69406 Çalgısının repertuvarında yer alan eserleri müzikal doku, form ve edisyon farklılıkları vb. bağlamında analiz edebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek