Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUF627. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 7.5

Dersin Amacı

Muhasebede istatistik bilginin çerçevesini çizerek bilginin nasıl elde edilebileceğine ve ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin tespitler yapmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Elif Bulut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ H.A. İslamoğlu, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, İstanbul, 2009 02→ Catherine Dawson, Introduction to Research Methods, howtobooks, 2009 03→ Erdinç Tutar, Cafer Gariper, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, İstanbul, 2010

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma konusunun seçimi, problemi tanımlama, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve raporlama ve yayın etiği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 20 1
10 Tartışma 14 20 1
11 Soru-Yanıt 14 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 14 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel araştırma kavramları Bilimsel yayın etiğinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve kavramlar
2 Konu seçiminde dikkat edilecek hususlar
3 Literatür taraması nasıl yapılır
4 Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramlar
5 Bilimsel araştırmada veri toplama araçları
6 Araştırma önerisi hazırlama
7 Veriyi görsel özetleme yöntemleri
8 Veriyi sayısal özetleme yöntemleri
9 Nicel yöntemler
10 Nitel yöntemler
11 Ara Sınav
12 Bilimsel araştırmada rapor yazımı
13 Bilimsel çalışma hazırlama teknikleri, etik kurallar ve yayın etiği ihlalleri
14 Genel Değerlendirme
15 Yıl Sonu Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1475324 Araştırma da literatür taramasının nasıl yapılabileceği ve bilim etiği gibi konularda bilgi sahibi olacaklardır.
2 1475325 Araştırma konusunu seçebilme yöntemlerini ve problem tanımını yapabilme konusunda yetenek sahibi olabilecekleridir.
3 1475326 Veri toplama ve analiz konusunda bilgi edinip, çalışmalarını tek başlarına yürütebileceklerdir.
4 1475327 Bilimsel olarak bir araştırma nasıl raporlandırılır, nelere dikkat edilmesi gerekir bilgi sahibi olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77359 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 77360 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 77361 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 77362 şletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 77363 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 77364 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 77365 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 77366 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 77367 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 77368 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 77369 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 77372 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
13 77376 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
14 77381 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
15 77385 Girişimcilik hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibidir.
16 77370 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
17 77373 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
18 77377 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
19 77382 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
20 77386 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
21 77371 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
22 77374 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
23 77378 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 77383 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
25 77387 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
26 77375 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
27 77379 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
28 77384 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.
29 77380 Alanı ile ilgili Microsoft Office yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 3 3 2 2 5 3 3 2 2 4 3 4 2 2 3 3 2 2
2 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2
3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 5 4 3 2 2 3 3 2 3
4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 2 5 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek