Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin coğrafi düşünce sistemini tanımasını sağlamak, mesleki hayatları boyunca coğrafi tartışmalara iştirak etmeyi ve yapılan çalışmalara eleştirel bir bakışla bakmayı öğretmek, Bilimsel etik ilkeleri ve etik dışı davranışlar konusunda bilgi sahibi olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Emre PINARBAŞI

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin ders notları. Barzun, J. ve Graff, H. F. 2010. Modern Araştırmacı. Kırmızı Yayınları, İstanbul. Day, R. A. 2005. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır ? Tübitak Yayınları, Ankara.

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Farklı felsefi akımların coğrafi çalışmada kullanımlar, kavratılması, Bireysel çalışmalar için konu seçimi, örnek makale ve tez çalışmalarının incelenmesi, Araştırmada etik sorunlar/etik dışı davranışların önlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
27 Makale Yazma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgi nedir ve çeşitleri nelerdir BİLGİ NEDİR ÇEŞİTLERİ.pdf
2 Bilimin tanımı, amacı, özellikleri ve tasnifi BİLİMİNN TANIMI AMACI ÖZELLİKLERİ TASNİFİ.pdf
3 Sosyal bilimlerdeki yaklaşımlar SOSYAL BİLİMLERDE YAKLAŞIMLAR.pdf
4 Paradigma nedir PARADİGMA.pdf
5 Bilimsel Araştırmaya Güdüleyici Faktörler BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA GÜDÜLEYİCİ FAKTÖRLER.pdf
6 Bilgi edinme yolları BİLGİ EDİNME YOLLARI.jpg
7 Bilimsel araştırmanın amaçları, özellikleri, süreci ve bilimsel yöntem BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN AMAÇLARI ÖZELLİKLERİ SÜRECİ.pdf
8 Ara Sınav
9 Değişken ve parametre DEĞİŞKEN VE PARAMETRE.pdf
10 Araştırma çeşitleri ARAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ.pdf
11 Sosyalbilim araştırmalarına özgü bazı sorunlar SOSYAL BİLİMLERE ÖZGÜ BAZI SORUNLAR.jpg
12 Araştırma süreci ARAŞTIRMA SÜRECİ.pdf
13 Araştırma türleri ve sınıflandırması ARAŞTIRMA TÜRLERİ VE SINIFLANDIRMASI.pdf
14 Bilimsel Araştırma süreci BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ.pdf
15 Araştırmanın modeli MODELİ.pdf
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512807 Makale ve tez yazımı ile ilgili bilgi sahibi olmak
2 1512808 Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olmak ve etik dışı davranışları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama