Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin coğrafi düşünce sistemini tanımasını sağlamak, mesleki hayatları boyunca coğrafi tartışmalara iştirak etmeyi ve yapılan çalışmalara eleştirel bir bakışla bakmayı öğretmek, Bilimsel etik ilkeleri ve etik dışı davranışlar konusunda bilgi sahibi olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Emre PINARBAŞI

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin ders notları. Barzun, J. ve Graff, H. F. 2010. Modern Araştırmacı. Kırmızı Yayınları, İstanbul. Day, R. A. 2005. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır ? Tübitak Yayınları, Ankara.

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Farklı felsefi akımların coğrafi çalışmada kullanımlar, kavratılması, Bireysel çalışmalar için konu seçimi, örnek makale ve tez çalışmalarının incelenmesi, Araştırmada etik sorunlar/etik dışı davranışların önlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
27 Makale Yazma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, önemi ve temel kavramlar
2 Bilimsel yayın çeşitleri
3 Makale, Bildiri, Poster sunumu, Doktora ve Yüksek Lisan tezlerinin hazırlanması
4 Bilimsel araştırmanın ana bölümleri ve içerikleri
5 Veri kaynakları ve verilerin toplanması
6 Başlık, kısa özet, geniş özet, giriş, bulgular ve sonuçların yazımı
7 Bilimsel yayınların yazımı ve kaynak gösterme teknikleri
8 Ara Sınav
9 Etik ve Akademik etik
10 Başlıca akademik etik ihlalleri
11 Bilimsel araştırma, yayın ve değerlendirme etiği
12 Eğitim ve öğretim etiği
13 Akademik yönetim etiği
14 Öğretim elemanlarının hizmet sunumuna ilişkin etik değer ve ilkeler
15 Öğretim elemanlarının hizmet sunumuna ilişkin etik değer ve ilkeler
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294523 Makale ve tez yazımı ile ilgili bilgi sahibi olmak
2 1294524 Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olmak ve etik dışı davranışları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama