Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY708. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Spor Bilimleri Alanında Arastırma Yapabilecek Teorik Ve Uygulama Becerisi Kazandırma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Soner ÇANKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Alpar,R.,Spor Bilimlerinde Uygulamalı istatistik, Nobel Yayın Dagıtım, Ankara , 2001. -Arıkan, R, Arastırma Teknikleri ve Rapor Yazma . 3. bs . Ankara: Gazi Kitabevi, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel Arastırma Kavramları ,Arastırma Çesit Ve Yöntemleri,Metodoloji, Verilerin Toplanması,Verilerin Çözümlenmesi,Veri Kaynakları,Bibliyografya, Arastırma Önerisi Hazırlama,Tez Makale Yazım Ve Yayınlanmasında Önemli Hususlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 14 3 42
24 Seminer 3 10 30
28 Makale Kritik Etme 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim Ve Arastırma Temel Kavramları
2 Arastırma Çesit Ve Yöntemleri
3 Problem Seçimi Ve Ölçütler
4 Denenceler Ve Sayıltılar
5 Sınırlılıklar Ve Tanımlar
6 Metodoloji, Arastırma Modelleri
7 Evren Ve Örneklem
8 Verilerin Toplanması Ve Degerlendirilmesi
9 ara sınav
10 Arastırmada Hata Ve Kontrol
11 Veri Kaynakları
12 Bibliyografya
13 Rapor Tez Ve Ödev Yazmada Önemli Hususlar
14 Arastırma Önerisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
62802 1237353 Bilimsel Arastırma Yapabilme,Tez ,Rapor ve Makale Yazabilir
62803 1237354 Tez, makale, bildiri hazırlarken gerekli bilimsel alt yapı çalışmalarının nasıl yapılacağını öğrenir
62804 1237355 Bilimsel bir araştırmanın yazım kurallarını bilir
62805 1237356 Bilimsel çalışma yapmanın metotlarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68932 Spor Yöneticiliği alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68933 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68934 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68935 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68936 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68937 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68938 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 68939 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 68940 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
62802 5 5 5 4 4 4 4 3 4
62803 4 4 4 4 3 4 3 4 3
62804 5 5 2 3 4 4 4 4 4
62805 4 5 4 4 4 3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek