Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY708. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 7.5

Dersin Amacı

Araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar verilerek, bunların spor bilimlerinde uygulamalarını yapabilmek. Bu çalışmalarla ilgili temel istatistiksel analizleri gerçekleştirebilmek ve aynı zamanda Araştırmalarda bilimsel etik kurallarını bilmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Soner ÇANKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karasar N. (1984) Araştırmalarda Rapor Hazırlama 4. Baskı, Hacettepe –Taş Kitapçılık Ltd.Şti. Ankara; Arıkan R. (1995) Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Ankara Altunışık R, Coşkun R, Bayraktaroğlu S, Yıldırım E. (2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı; Karasar N. (1995) Bilimsel Araştırma Yöntemi 7.Basım. Ankara; Kurtkan A. (1989) Sosyal İlimler Metodolojisi, Filiz Kitabevi, Üçüncü Baskı, İstanbul; Karagöz Y. (2017). SPSS ve AMOS UYGULAMALI Nicel-Nitel Karma Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, NOBEL Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 1. Basım 650s, Sivas. ISBN: 978-605-320-811-2.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar teorik olarak verilir Özellikle bilimsel etik konusu örneklerle açıklanır. Ayrıca istatistiksel analizler uygulamalı olarak gösterilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
5 Derse Katılım 3 0 1
29 Bireysel Çalışma 12 0 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 0 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 0 1
54 Ev Ödevi 4 0 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 3 14 42
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 4 8 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim ve Bilgi Kaynağı Hafta 1 Dersin Tanımı Amacı İçeriği ve Kaynaklar.pptx
2 Bilim İnsanında Bulunması Gereken Özellikler Hafta 2 Bilim ve bilgi kaynağı bilim insanında bulunması gereken özellikler.pptx
3 Bilimsel Etik İlke ve Kuralları, Örneklerle Bilimsel Etik İhlalleri Hafta 3 Bilimsel Etik İlke ve Kuralları, Örneklerle Bilimsel Etik İhlalleri.pptx
4 Bilimsel araştırmada temel kavramlar Hafta 4 Bilimsel araştırmada temel kavramlar.pptx
5 Bilimsel Yöntem ve Aşamaları, Bilimsel Yöntemin Temel Nitelikleri Hafta 5 Bilimsel Yöntem ve Aşamaları, Bilimsel Yöntemin Temel Nitelikleri.pptx
6 Literatür tarama Hafta 6 Literatür tarama.pptx
7 Araştırma Tanım ve Türleri, Nicel Araştırma Yöntemleri Hafta 7 Araştırma Tanım ve Türleri Nicel Araştırma Yöntemleri.pptx
8 Nitel Araştırma Yöntemleri Hafta 8 Nitel Araştırma Yöntemleri.pptx
9 Ara sınav
10 Evren ve Örneklem, Örnekleme Yöntemleri Hafta 10 Evren ve Örneklem Örnekleme Yöntemleri.pptx
11 Veri nedir? Veri tipleri nelerdir? Anket Uygulamasına Giriş Hafta 11 Veri Nedir Kaça Ayrılır Anket Uygulamalarına Giriş.pptx
12 Bilimsel Makalenin Bölümleri: Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma Hafta 12 Bilimsel Makalenin Bölümleri Giriş Materyal ve Metot Bulgular ve Tartışma.pptx
13 Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Uygulamalar
14 Örnek Araştırma çalışmaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548552 Araştırma sürecini tanımak, Problemi açıklamak ve hipotez kurmak
2 1548553 Araştırmalarda gerekli olan verileri düzenleyebilmek
3 1548554 Araştırma yöntemleri konularına bağlı olarak tablo ve grafik oluşturmak
4 1548555 Araştırmalarda istatistik işlemler hakkında bilgi sahibi olmak
5 1548556 Örnek araştırma çalışmaları yapmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek