Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma ve yazmada etik ilkeleri kavratmak. Bilimsel araştırmada temel ilmi metodları kavratmak. Bilimsel yazmada temel ilmi metodları kavratmak. Dipnot ve kaynakça hazırlama yöntemlerini kavratmak. Bilimsel yazmada Türkçeyi doğru kullanma konusunda dikkat edilmesi gereken ayrıntıları kavratmak. Bilimsel araştırma ve yazmada karşılaşılan etik dışı uygulamaları örneklemek. Bilimsel araştırmada temel ilmi metodların kullanım alanlarını örneklemek. Dipnot ve kaynakça hazırlama yöntemlerinin uygulanmasına dönük alıştırmalar yapmak. Bilimsel yazmada Türkçeyi doğru kullanma konusunda dikkat edilmesi gereken ayrıntıları metinler üzerinden örneklemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Selçuk ÇIKLA, “Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarında Usul”, Turkish Studies, Volume: 4, Issue: 1-1, 189-244. 2. Aydın Türkbal, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yazma Teknikleri, Aktif Yayınevi, Ankara 2003. 3. S. Serap Kurbanoğlu, Kaynak Gösterme El Kitabı, Üniversite ve Araştırma Kütüphaneciliği Derneği, Ankara 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırmalarda etik ilkeler ve sorunlar. Bilimsel araştırmalarda temel ilmi metotlar. Bilimsel araştırmalarda karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları. Bilimsel yazmada etik ilkeler ve sorunlar. Bilimsel yazmada temel ilmi metotlar. Bilimsel yazmada karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları. Dipnot yazımında uyulması gereken ilkeler ve bu ilkelerin örneklenmesi. Kaynakça yazımında uyulması gereken ilkeler ve bu ilkelerin örneklenmesi. İçindekiler bölümünün hazırlanması. Dizin bölümünün hazırlanması. Dönem içinde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
54 Ev Ödevi 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırmalarda etik ilkeler ve sorunlar
2 Bilimsel araştırmalarda temel ilmi metotlar
3 Bilimsel araştırmalarda karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları
4 Bilimsel yazmada etik ilkeler ve sorunlar
5 Bilimsel yazmada temel ilmi metotlar
6 Bilimsel yazmada karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları
7 Dipnot yazımında uyulması gereken ilkeler ve bu ilkelerin örneklenmesi
8 Ara sınav
9 Dipnot yazımında uyulması gereken ilkeler ve bu ilkelerin örneklenmesi
10 Kaynakça yazımında uyulması gereken ilkeler ve bu ilkelerin örneklenmesi
11 Kaynakça yazımında uyulması gereken ilkeler ve bu ilkelerin örneklenmesi
12 İçindekiler bölümünün hazırlanması
13 Dizin bölümünün hazırlanması
14 Dönem içinde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293197 Öğrenci bilimsel bir araştırma yaparken etik kuralları bilir ve ona göre tavır alır.
2 1293198 Öğrenci bir bilimsel araştırmanın hangi aşamalardan geçerek hazırlanması gerektiğini kavrar.
3 1293199 Öğrenci bilimsel yazmaya ait etik kuralları bilir ve ona göre tavır alır.
4 1293200 Öğrenci araştırmasını yazarken dipnot ve kaynakça bilgisini bilimsel künye ve atıf kurallarına göre yapar.
5 1293201 Öğrenci bilimsel bir araştırma yaparken etik kuralları bilir ve ona göre tavır alır.
6 1293202 Öğrenci bir bilimsel araştırmanın hangi aşamalardan geçerek hazırlanması gerektiğini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4 4
3 5
4
5 5
6 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek