Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK602. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencinin bilimsel bilgiyi algılaması, bilimsel bilgiye ulaşması ve değerlendirmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut KAPLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

- Makale ve Tez okuma/eleştiri - Kütüphane ve internet kullanımı uygulama çalışması yapılacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

John Almock, Research and Thesis Writing, Boston 1930. Livia Appel, Bibliographical Citation in the Social Sciences: A Handbook of Style, 2B, Madison 1946. Kathlen Dugdale, A Manual of Form for Thesis and Term Reports, Bloomington 1950. G.S.Hubbell, Writing Documented Papers, New York 1948. Peyton Hurt, Bibliography and Footnotes: A Style for Collage and University Students, Berkeley 1949. G.L.Joughlin, Basic Reference Forms: A Guide to Establish Practice in Bibliography, Quotations, Footnotes and Thesis Format, New York 1941. Ernest Kornow, Araştırma El Kitabı (Çev.Sadun Eren), Ankara 1946. Ward G.Reader, How to Write Thesis, Bloomington 1930. Robert M.Schmitz, Preparing the Research Paper: a Handbook, New York 1947. Baha Toven, Noktalama, İstanbul 1946.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hafta: Bilimsel Araştırma 2. Hafta: Bilimsel Bilgiye Ulaşım 3. Hafta: Uygulama-kütüphane 4. Hafta: Kütüphane ve İnternet Kullanımı 5. Hafta: Bilgiye Yaklaşım teknikleri-Yöntemler 6. Hafta: Araştırma teknikleri ve veri toplama metodu 7. Hafta: Bilimsel Araştırmalarda problem çözme 8. Hafta: Değerlendirme 9. Hafta: Bilgilerin analiz 10. Hafta: Elde edilen bilgilerin kullanım şekli 11. Hafta: Bilimsel Etik-Bilimsellik 12. Hafta: Yazım kuralları-metin 13. Hafta: Yazım kuralları-imla 14. Hafta: Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Araştırma
2 Bilimsel Bilgiye Ulaşım Yok
3 Uygulama-kütüphane
4 Kütüphane ve İnternet Kullanımı
5 Bilgiye Yaklaşım teknikleri-Yöntemler
6 Araştırma teknikleri ve veri toplama metodu
7 Bilimsel Araştırmalarda problem çözme
8 Değerlendirme
9 Bilgilerin analiz
10 Elde edilen bilgilerin kullanım şekli
11 Bilimsel Etik-Bilimsellik
12 Yazım kuralları-metin
13 Yazım kuralları-imla
14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1475065 Bilimsel araştırma yapabilme becerisi gelişir.
2 1475066 Bilgiyi analiz edebilme becerisi gelişir.
3 1475067 Edinilen bilgiyi değerlendirme ve ilişki kurma ile pekiştirme becerisi artar.
4 1475068 Makale yazabilme becerisi gelişir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78500 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 78501 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 78502 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 78503 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 78504 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 78505 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 78506 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 4 4
2 4 5 5 4 5 4 5
3 4 5 4 4 5 4 4
4 4 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek