Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB688 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilere klasik metinleri yorumlamalarına yarımcı olmak gayesiyle metin analizi teorilerini öğretmek ve modern bilimsel araştırma yöntemleri doğrultusunda araştırma yapma becerisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı İnal ibrahim.inal@omu.edu.tr

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkdoğan, Orhan, Sosyal bilimlerde Araştırma Yöntemi, 2. Baskı, Çizgi Kitabevi, Konya 2012. Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilere sosyal bilimler alanında farklı araştırma yöntemleri hakkında teorik bilgiler verilecek ardından da söz konusu yöntemler doğrutusunda hazırlayacakları bir ödev konusunda kendilerine yardımcı olunacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Modern bilimin doğuşu, Kopernik, Kepler, Galileo, Newton ve 17. Bilimsel Devrim
2 Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler ilişkisi: Fizikalite
3 19. Yüzyıl ve Pozitivizm
4 Kuantum Fiziği ve Modern Bilime Eleştiriler: Heisenberg Uncertainty Prensibi; K. Popper Falsification; T. Kuhn ve Paradıgm Shift
5 W. Dilthey, Fen Bilimleri ve Humaniter Bilimler Ayırımı
6 Post-Pozitivizm
7 Arasınav
8 Metin analizi (literary criticisim) yöntemlerine giriş
9 F. de Saussure ve Yapısalcılık
10 Post-yapısalcılık
11 Derrida ve Metinlerin Yapısökümü
12 Bilimsel Etik Kuralları
13 Bilimsel Etik Kuralları
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512903 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci modern bilimsel yöntemin ortaya çıkış süreci, önde gelen kişiler ve temel kavramlar konusunda bilgi sahibi olur. Dersin sonunda farklı bilimsel yöntemler ve bunlara alternatif yöntemlerin temel argümanları hakkında bilgi sahibi olur. Hermönetik ve metin analizi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. Bilimsel araştırma teknikleri ve etik kurallar hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,