Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL708 İslam Felsefesi ve Bilimin Batıya Etkileri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

İslam felsefesinin doğuşunu, gelişimini ve temel temsilcilerini tanımak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet Dağ-Hasan Aydın, Ortaçağ İslam Kültüründe Felsefe: Akımlar, Filozoflar, Temel Sorunlar, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2017. Hasan Aydın, İslam Kültüründe Felsefenin Krizi ve Aydınlanma Sorunu, İstanbul Bilim ve Gelecek Kitaplığı, 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İncelenecek temel İslam Filozofları: İbn Bacce, İbn Tufeyl, İbn Rüşd, Sühreverdi, İbn haldun, Molla Sadra

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 1 40 40
27 Makale Yazma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam felsefesi kavramı
2 İslam felsefesinin doğuşuna etki eden unsurlar
3 Eski Yunan, Hint, İran düşüncesinin ve İslam dininin İslam felsefesinin doğuşuna etkileri
4 İslam Felsefesini Etkileyen Önemli Yeni Platoncu kaynaklar.
5 İslamda İlk siyasi-Felsefi hareket: İhvan-ı Safa ve felsefesi
6 Doğu İslam Aristotelesçileri: Kindi ve felsefesi
7 Doğu İslam Aristotelesçileri: Farabi ve Görüşleri
8 Ara sınav
9 Doğu İslam Aristotelesçileri: Amiri ve Görüşleri
10 Doğu İslam Aristotelesçileri: İbn Miskeveyh ve Görüşleri
11 Doğu İslam Aristotelesçileri: İbn Sina ve Görüşleri
12 Doğu İslam Aristotelesçileri: İbn Sina ve Görüşleri
13 İslam Aristotelesçiliğinin Eleştirisi: Gazzali
14 İslam Aristotelesçiliğinin Eleştirisi: Gazzali
15 Yıl sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544558 İslam felsefenin nasıl doğduğunu bilir.
2 1544559 İslam felsefesinin doğuşunda, Yunan, Hint, İran ve İslam dininin etkisini kavrar.
3 1544555 İslam felsefesindeki temel akımları ve temsilcilerini bilir.
4 1544556 İslam felsefesinin genel felsefe tarihi ve ortaçağ felsefesindeki yeri ve önemini analiz eder.
5 1544557 Filzofların görüşlerinin eleştirisinden yola çıkarak kendi felsefi görüşlerini geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77962 Öğrenciler felsefenin belli başlı alanlarında derinlemesine akademik bilgi sahibi olurlar.
2 77963 Öğrenciler felsefenin ana konularında dünya çapında özgün akademik tez yazabilecek düzeye ulaşır.
3 77964 Öğrenciler felsefi konularla ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak özgün ödev, tebliğ, makale, kitap vb. hazırlayabilir.
4 77965 Ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji (etik, ewstetik, saiyaset, ekonomi, hukuk) ve felsefe tarihi konularında araştırma ve yayın yapacak düzeyde bilgi sahibi olur.
5 77966 Gerek kurum içinde gerek kurum dışında etik ve bilimsel değerlere haiz bir akademisyen olarak, toplumun farklı kesimleriyle diyalog kuran; felsefeyi akademik olduğu kadar popüler olarak da sunma yeterliliğine sahip olur.
6 77967 Alanında özgün ve yaratıcı bir tez yazabilme yeterliliğine erişir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 4
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek