Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL709 Varoluşçuluk 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Varoluşçu düşüncenin temel sorunlarını öğretmek ve temel temsilcilerini tanımak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Engin Yurt

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kierkegaard, Nietzsche ve Heidegger'den seçili metinler

Dersin İçeriği

varoluşçuluk, varoluşçuluğun temel kavram ve sorunları (Kierkegaard, Sartre, Nietzsche, Heidegger, Camus)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
23 Proje Sunma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
22 Proje Hazırlama 1 50 50
23 Proje Sunma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 varoluşçuluk kavramı
2 varoluşsal sorunlar
3 varoluşçu filozoflardan metinler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544188 varoluşçu felsefenin ne olduğunu bilir
2 1544189 varoluşsal sorunlara ilişkin filozofların geliştirdiği görüşleri kavrar
3 1544190 varoluşsal sorunlara ilişkin özgün görüşler geliştirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77962 Öğrenciler felsefenin belli başlı alanlarında derinlemesine akademik bilgi sahibi olurlar.
2 77963 Öğrenciler felsefenin ana konularında dünya çapında özgün akademik tez yazabilecek düzeye ulaşır.
3 77964 Öğrenciler felsefi konularla ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak özgün ödev, tebliğ, makale, kitap vb. hazırlayabilir.
4 77965 Ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji (etik, ewstetik, saiyaset, ekonomi, hukuk) ve felsefe tarihi konularında araştırma ve yayın yapacak düzeyde bilgi sahibi olur.
5 77966 Gerek kurum içinde gerek kurum dışında etik ve bilimsel değerlere haiz bir akademisyen olarak, toplumun farklı kesimleriyle diyalog kuran; felsefeyi akademik olduğu kadar popüler olarak da sunma yeterliliğine sahip olur.
6 77967 Alanında özgün ve yaratıcı bir tez yazabilme yeterliliğine erişir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2 5
3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek