Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL711 Pragmatizm 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Çağdaş bir akım ve anlayış olan pragmatizm hakkında felsefî bir bilgi birikimine sahip olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ferhat Akdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

William James, Pragmatizm, Çev. Tahir Karakaş, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015. C. S. Pierce vd.,, Felsefî Metinler: Pragmatizm, Çev. Alparslan Doğan vd., Üniversite Kitabevi, İstanbul, 2004. Pragmatizm: Pratik bir Felsefe, der. Sara Çelik, Doruk Yayınları, İstanbul, 2018. Harry K. Williams, Emperyalizmin Felsefesi: Pragmatizm, Çev. Tahsin Yılmaz, Sorun Yayınları, İstanbul, 2003. John R. Shook, Amerikan Pragmatizminin Öncüleri, Çev. Celal Türer, Üniversite Kitabevi, İstanbul, trhsz. Maurice Cornforth, Pozitivizme ve Pragmatizme Karşı felsefeyi Savunmak, Çev. Tonguç Ok, Evrensel Basım Yayım, İstanbul, 2006. David Lapoujade, William James: Amprizm ve Pragmatizm, Çev. Nusret Polat, Bağlam YAyınları, İstanbul, 2009. Michael Bacon, Richard Rorty, Pragmatizm ve Politik Liberalizm, Çev. BAnu Özdemir, Sitare Yayıncılık, İstanbul, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pragmatizmin tanımı, tarihsel gelişimi, temel temsilcileri ve tezleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 80 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 2 3 6
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 72 72
54 Ev Ödevi 1 36 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pragmatizm: Tanımı, İçeriği
2 Pragmatizmin Tarihsel Gelişimi
3 Pragmatizm ve Faydacılık: Benzerlikler ve Farklılıklar
4 Bir Anlam Kuramı Olarak Pragmatizm
5 Bir Doğruluk Kuramı Olarak Pragmatizm
6 Bir Yöntem Kuramı Olarak Pragmatizm
7 Pragmatizmin kurucu isimleri: Charles Sanders Pierce ve William James
8 Ara Sınav
9 Pragmatizmin Önemli Temsilcileri: John Dewewy
10 Pragmatizmin Önemli Temsilcileri: Richard Rorty
11 Pragmatik Epistemoloji
12 Pragmatik Ontoloji
13 Pragmatik Etik
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280161 Felsefe hakkında genel bir bilgi ve birikime sahip olmak.
2 1280162 Felsefe tarihini daha yakından tanımak
3 1280163 Felsefi bir akım ve anlayış olarak pragmatizmi bilmek
4 1280164 Çağdaş dünyanın sorunlarına felsefece çözümler bulabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70250 Öğrenciler felsefenin belli başlı alanlarında derinlemesine akademik bilgi sahibi olurlar.
2 70251 Öğrenciler felsefenin ana konularında dünya çapında özgün akademik tez yazabilecek düzeye ulaşır.
3 70252 Öğrenciler felsefi konularla ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak özgün ödev, tebliğ, makale, kitap vb. hazırlayabilir.
4 70253 Ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji (etik, ewstetik, saiyaset, ekonomi, hukuk) ve felsefe tarihi konularında araştırma ve yayın yapacak düzeyde bilgi sahibi olur.
5 70254 Gerek kurum içinde gerek kurum dışında etik ve bilimsel değerlere haiz bir akademisyen olarak, toplumun farklı kesimleriyle diyalog kuran; felsefeyi akademik olduğu kadar popüler olarak da sunma yeterliliğine sahip olur.
6 70255 Alanında özgün ve yaratıcı bir tez yazabilme yeterliliğine erişir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 3
2 4 4 3 4 4 3
3 4 4 2 5 3 4
4 5 4 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek