Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL712 Yapılandırmacılık (Constructivism) 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Felsefi bir yaklaşım olarak yapılandırmacılığın ne olduğunu, epistemolojik, ontolojik ve aksiyolojik tezlerini neler olduğunu kavramak ve sosyal bilimlerde ve eğitimbilimlerindeki izdüşümlerini tanımak ve eleştirel olarak yaklaşmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan Aydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Hasan Aydın, Felsefi Temelleri Işığında Yapılandırmacılık, Ankara: Naturel Yayınları, 2012; -Vivien Burr, Sosyal İnşacılık, Ankara: Nobl yayınları, 2012; -John R. Searle, Toplumsal Gerçekliğin İnşası, İstanbul: Kitabevi yayınları, 2005;

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yapılandırmacılık; yapılandırmacılığın felsefi araka planı; yapılandırmacılık türleri; yapılandırmacı ontoloji, epistemoloji ve aksiyolojinin eleştirisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
27 Makale Yazma 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 50 50
27 Makale Yazma 1 50 50
28 Makale Kritik Etme 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir kavram olarak yapılandırmacılık yapılandırmacılık (1).pdf
2 Yapılandırmacılığın felsefe içindeki tarihsel ardalanı yapılandırmacılık.doc
3 Yapılandırmacılık türleri yapılandırmacılık.doc
4 Bilişsel yapılandırmacılık ve temsilcileri yapılandırmacılık.doc
5 Toplumsal yapılandırmacılık ve temsilcileri yapılandırmacılık.doc
6 Dilsel yapılandırmacılık ve temsilcileri yapılandırmacılık.doc
7 Radikal yapılandırmacılık ve temsilcileri yapılandırmacılık.doc
8 vize
9 Yapılandırmacı Epistemoloji ve öznelcilik yapılandırmacılık.doc
10 Yapılandırmacı epistemolojiye yönelik eleştiriler yapılandırmacılık.doc
11 Yapılandırmacı ontoloji ve bilinmezcilik yapılandırmacılık.doc
12 Yapılandırmacı ontolojiye dönük eleştiriler yapılandırmacılık.doc
13 Yapılandırmacı aksiyoloji ve değerlerin öznelliği yapılandırmacılık.doc
14 Yapılandırmacı aksiyolojiye yönelik eleştiriler yapılandırmacılık.doc
15 Fina Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279507 Yapılandırmacılığın neliğini bilir.
2 1279508 Yapılandırmacılığı, ontolojik ve epistemolojik temelleriyle analiz eder.
3 1279509 İnsan bilgisinin inşa sürecini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70250 Öğrenciler felsefenin belli başlı alanlarında derinlemesine akademik bilgi sahibi olurlar.
2 70251 Öğrenciler felsefenin ana konularında dünya çapında özgün akademik tez yazabilecek düzeye ulaşır.
3 70252 Öğrenciler felsefi konularla ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak özgün ödev, tebliğ, makale, kitap vb. hazırlayabilir.
4 70253 Ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji (etik, ewstetik, saiyaset, ekonomi, hukuk) ve felsefe tarihi konularında araştırma ve yayın yapacak düzeyde bilgi sahibi olur.
5 70254 Gerek kurum içinde gerek kurum dışında etik ve bilimsel değerlere haiz bir akademisyen olarak, toplumun farklı kesimleriyle diyalog kuran; felsefeyi akademik olduğu kadar popüler olarak da sunma yeterliliğine sahip olur.
6 70255 Alanında özgün ve yaratıcı bir tez yazabilme yeterliliğine erişir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek