Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL713 Türk-İslam Felsefesi Araştırmaları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ders, medeniyetimizin temel kodu olan Türk İslam düşüncesi alanında yapılan yakın dönem ve çağdaş çalışmaları felsefe konuları çerçevesinde ele almayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, Nihat Keklik, Felsefe'nin İlkeleri İstanbul Ün. Edebiyat Fak. Yay. Fahreddin Olguner,Türk-İslam Düşüncesi Üzerine, Ötüken İsmail Yakıt, Türk-İslam Düşüncesi Üzerine Araştırmalar, Ötüken

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Ders, Hilmi Ziya Ülken, Nihat Keklik, Nureddin Topçu, Fahrettin Olguner, İsmail Yakıt gibi çağdaş Türk düşünürlerinin Türk-İslam düşüncesi alanındaki görüşlerini incelemeyi ve yeniden tartışmayı içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
27 Makale Yazma 2 40 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Düşünce-dil ve yorum EKSEN ÇAĞ1B.doc
2 Düşünce ve tezahürleri, Düşünce ve Tarih EKSEN ÇAĞ1B.doc
3 Din ve devlet, siyaset ve siyasi rejim meseleleri Farabi_nin_Siyaset_Felsefesinde_Senkreti.pdf
https://www.muhafazakar.com/uploads/articles/52/52.%20say%C4%B1%203.pdf
4 Değerlerin teşekkülü Doğu Bilgeliği.doc
5 İslam Felsefesi kime aittir? https://www.otuken.com.tr/u/otuken/docs/t/u/turk-islam-dusuncesi-uzerine-1491479217.pdf
6 Farabi'nin Mille kavramı ve analizi Farabi_nin_Siyaset_Felsefesinde_Senkreti.pdf
7 Türk kimliğinin ne'liği hakkında Bir Türk'ün İslamı.doc
8 İslam Medeniyeti içinde Türk kimliği https://www.otuken.com.tr/u/otuken/docs/islam_medeniyetiveturk_kulturu.pdf
9 Farabi ve İbni Sina'da Varoluş https://www.otuken.com.tr/u/otuken/docs/t/u/turk-islam-dusuncesi-uzerine-1491479217.pdf
10 Türk-İslam Düşüncesinin belirleyici aktörü olarak Ahmet Yesevi Türk Kültürünün İslamlaşması ve Hoca Ahmet Yesevi.docx
11 Maturidilik ve Türk-İslam akılcılığı https://www.otuken.com.tr/u/otuken/docs/t/u/turk-islam-dusuncesi-uzerine-1491479217.pdf
12 Mevlana ve Yunus Emre'de aşk Ontolojisi aşk ontolojisi.doc
13 İlim, Felsefe ve zihniyet sorunları ve tarihsel felsefi kökenleri https://www.otuken.com.tr/u/otuken/docs/t/u/turk-islam-dusuncesi-uzerine-1491479217.pdf
14 Osmanlıda İnsan anlayışı http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/islam_arastirmalari_dergisi/sayi14/145_151.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529299 Lisans ve yüksek lisans programlarında edindiği felsefe bilgisini doktora düzeyinde geliştirmek.
2 1529300 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1529301 Türk-İslam Düşüncesini derinlemesine öğrenmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik ve eleştirel düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
4 1529302 Türk-İslam Düşüncesinin oluşum aşamalarını ve çağdaş paradigmasını tespit etmek
5 1529303 Modern öncesi, modern ve küresel dönemlerde Türk-İslam düşüncesinin sorunlarını ve niteliksel değişimini tespit etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek