Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL715 Hegel: Mantık Bilimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Hegel’in felsefi düşüncelerini kavramayı olanaklı kılmak için onun temel eserlerini incelemeyi içermektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Didem DELİCE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hegel, Tinin Fenomenolojisi Hegel, Tarihte Akıl Hegel, Tarih Felsefesi Hegel, Mantık Bilimi Hegel, Hukuk Felsefesinin İlkeleri A. Kojeve, Hegel Felsefesine Giriş

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hegel’in temel felsefi düşünceleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 40 40
29 Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 19. Y.Y. Alman Düşüncesinin Temel Nitelikleri, Romantizm
2 Fichte, Schelling
3 Tinin Fenomenolojisi
4 Tinin Fenomenolojisi
5 Tinin Fenomenolojisi
6 Tinin Fenomenolojisi
7 Mantık Bilimi
8 Mantık Bilimi
9 Ara Sınav
10 Tarih Felsefesi
11 Tarih Felsefesi
12 Hukuk Felsefesinin İlkeleri
13 Hukuk Felsefesinin İlkeleri
14 Estetik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544536 Hegel'in felsefesini öğrenecektir.
2 1544539 Hegel'in düşünme metodunu, diyalektiği öğrenecektir.
3 1544537 Hegel'in felsefe yapma tarzını öğrenecektir.
4 1544538 Felsefenin uygulama alanlarının genişliğini tanıyacaktır.
5 1544535 Bu alandaki araştırmalara ve tartışmalara katılabilme beceresi kazanılacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77962 Öğrenciler felsefenin belli başlı alanlarında derinlemesine akademik bilgi sahibi olurlar.
2 77963 Öğrenciler felsefenin ana konularında dünya çapında özgün akademik tez yazabilecek düzeye ulaşır.
3 77964 Öğrenciler felsefi konularla ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak özgün ödev, tebliğ, makale, kitap vb. hazırlayabilir.
4 77965 Ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji (etik, ewstetik, saiyaset, ekonomi, hukuk) ve felsefe tarihi konularında araştırma ve yayın yapacak düzeyde bilgi sahibi olur.
5 77966 Gerek kurum içinde gerek kurum dışında etik ve bilimsel değerlere haiz bir akademisyen olarak, toplumun farklı kesimleriyle diyalog kuran; felsefeyi akademik olduğu kadar popüler olarak da sunma yeterliliğine sahip olur.
6 77967 Alanında özgün ve yaratıcı bir tez yazabilme yeterliliğine erişir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 4
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek