Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL716 Türk Mitolojisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ders, Türk Mitolojisini kavramları ve içeriği açısından sınıflayıcı bir analizle ele alarak Türk Düşüncesini şekillendiren urformu ve evrensel özü tespit etmeyi hedeflemektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fuzuli Bayat Türk Mitolojik Sistemi 1-1 Ötüken Yayınları Emel Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, Kabalcı Yayınevi Emel Esin Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu, Kabalcı Yayınevi Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojinin Anahatları, Kabalcı Yayınevi

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Ders Emel Esin ve Fuzuli Bayat'ın Türk Mitolojisini metodik olarak incelemelerini takip ederek, Türk Mitolojisi ile Taoizim, Budizm gibi Doğu felsefeleri ilişkisini incelemekte, Antik Grek felsefesi ile Grek mitolojisi arasındaki yapısal ilişkiden yola çıkarak, Türk Düşüncesi ile Mitolojisi arasındaki bütünleyici ilişkiyi temellendirmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
27 Makale Yazma 2 40 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Mitolojisinin dünya algısı ve kozmik bilgi modeli mitolojik ana.docx
2 Türk Mitolojik sisteminin özellikleri TÜRK MİTOLOJİK SİSTEMİNİ OLUŞTURAN ANA UNSURLAR VE BİRBİRLERİYLE OLAN İLİŞKİLERİ son.doc
3 Etimoloji ve kökenbilim bağlamında Türk Mitolojisi EKSEN ÇAĞ1B.doc
4 Türk Mitolojisinin dünya modelinin yatay kavranılması türk mitolojik sistemi.doc
5 Antropomorfik ve zoomorfik biçimlenmeler türk mitolojisi çıkıcak (1).doc
6 Dünya modelinin tabakalaşması
7 Dünya modelinde zaman ve mekan kavramları
8 Ontolojik bağlamda kozmogoni ve Türk düşüncesinde kozmik oluşum
9 Kozmogoni ve kozmolojide ikicilik
10 Yaratılış mitleri
11 Kaos ve ilk madde de Demiurg ve anti Demiurg
12 Türk Mitolojisinde İlk insan, ruh ve akıl
13 Köken mitleri ve sistemi taşıyan tinsel varlıklar
14 Gök-Tanrı dini mitolojik sistemi ve astral kült

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1314047 Lisans ve Yüksek Lisans programlarında edindiği felsefe bilgisini doktora düzeyinde geliştirmek
2 1314048 Felsefe alanına ilişkin doktora seviyesinde özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1314070 Mitolojik kavramı ve felsefe ilişkisini temellendirmek
4 1314071 Türk Mitolojisi'nin mitolojik kategorisini belirlemek
5 1314074 Sosyo-kültürel dünya modeli ve Türk Kozmogonisi ile insan anlayışını Türk Düşüncesini oluşturan urformaçısından analiz etmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70250 Öğrenciler felsefenin belli başlı alanlarında derinlemesine akademik bilgi sahibi olurlar.
2 70251 Öğrenciler felsefenin ana konularında dünya çapında özgün akademik tez yazabilecek düzeye ulaşır.
3 70252 Öğrenciler felsefi konularla ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak özgün ödev, tebliğ, makale, kitap vb. hazırlayabilir.
4 70253 Ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji (etik, ewstetik, saiyaset, ekonomi, hukuk) ve felsefe tarihi konularında araştırma ve yayın yapacak düzeyde bilgi sahibi olur.
5 70254 Gerek kurum içinde gerek kurum dışında etik ve bilimsel değerlere haiz bir akademisyen olarak, toplumun farklı kesimleriyle diyalog kuran; felsefeyi akademik olduğu kadar popüler olarak da sunma yeterliliğine sahip olur.
6 70255 Alanında özgün ve yaratıcı bir tez yazabilme yeterliliğine erişir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3
2 3 4 3
3 4 4 4
4 4 4 4
5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek