Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Amerikan felsefesinin genel özellikleri ve temsilcileri
2 Peirce: Pragmatisizm ve felsefi yöntem
3 Peirce: Semiotik
4 Peirice: Estetik ve etik
5 James: Pragmacılık ve pragmacı doğruluk
6 James: Kökten deneycilik
7 James: inanma istenci, özgürlük, dinsel deneyim
8 Peirce ve James karşılaştırması
9 Ara sınav
10 Dewey: Bilimsel araştırma ve pragmacı araççılık
11 Dewey: Deneyim ve estetik deneyim
12 Dewey: Özgürlük, birey, eğitim
13 Amerikan felsefesine eleştiriler.
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544486 Öğrenci Amrerikan felsefesnin genel özelliklerini öğrenecektir.
2 1544487 Öğrenci pragmacı doğruluk anlayışlarını karşılaştırabilecektir.
3 1544488 Öğrenci pragmacı etik kuramlarını değerlendirebilecektir.
4 1544484 Öğrenci felsefe, toplum ve gündelik yaşam arasındaki ilişkiyi yeniden yorumlayabilecektir.
5 1544485 Öğrenci Amerikan felsefesine karşı yapılan eleştirileri öğrenecektir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek