Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE637 Fen Öğretiminde Akıl Yürütme (Argüman Geliştirme) 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Argümantasyona dayalı fen öğretiminin önemini kavratmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zeki APAYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Edt. Doç Dr. Özgür TAŞKIN (2017), Bölüm Yazarı. Doç. Dr. Zeki APAYDIN. Fen Eğitiminde Güncel Konular. Ankara: Pegem Akademi. Edt. Prof. Dr. Nilgün YENİCE (2019), Bölüm Yazarı. Doç. Dr. Zeki APAYDIN. Bilimin Doğası Gelişimi ve Öğretimi. Ankara: Anı Prof.Dr. Fitnat Köseoğlu Dr. Halil Tümay Bilim Eğitiminde yapılandırmacı paradigma Apaydın, Z. & Kandemir, M. A. (2018). Opinions of Classroom Teachers about the Use of Argumentation Method in Science Classroom in Primary School. Journal of Computer and Education Research, 6 (11), 106-122.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Argümantasyon, argümantasyona dayalı öğrenme, fen öğretimi, bilimsel düşünme, akıl yürütme ve problem çözme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
27 Makale Yazma 1 50 50
28 Makale Kritik Etme 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 13 3 39
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fen ve Teknoloji Öğretiminde alternatif yaklaşımlar Fen Eğitiminde Güncel Konular.pdf
2 Bilimin doğası, bilim eğitimi, bilim teknoloji okur yazarlığı kavramları Fen Eğitiminde Güncel Konular.pdf
3 Yaratıcı eleştirel ve sorgulayıcı düşünmenin sağlanması ve önemi Argümantasyon ppt.ppt
4 Türkiye’de ve Dünyada bilim eğitiminde kullanılan yöntemler ve bilim eğitiminin durumu Argümantasyon Bir Yüksek LisansTez Örneği.pdf
5 Argumantasyona dayalı bilim eğitiminin temelleri ve metedolojisi Argümantasyon Bir Yüksek LisansTez Örneği.pdf
6 Argumantasyona dayalı bilim eğitiminin kavram ve tanımları Argümantasyon Bir Yüksek LisansTez Örneği.pdf
7 Argumantasyona dayalı bilim eğitiminin çeşitleri ve basamakları Argümantasyon Bir Yüksek LisansTez Örneği.pdf
8 Argumantasyona dayalı bilim eğitiminin fen ve teknolojisi dersindeki örnek uygulamaları Fitnat KÖSEOĞLU ARGÜMAN 2011.pdf
9 Ara sınav Hilal AKTAMIŞ Argüman.pdf
10 Türkiye’de argumantasyona dayalı eğitime MEB eğitim sisteminin bakış açısı Fitnat KÖSEOĞLU ARGÜMAN 2011.pdf
11 Fen eğitimindeki argümantasyon çalışmalarıyla ilgili literatürü inceleme Hilal AKTAMIŞ Argüman.pdf
12 Fen eğitimindeki argümantasyon çalışmalarıyla ilgili literatürü inceleme Hilal AKTAMIŞ Argüman.pdf
13 Daha önce yapılan argümantasyon çalışmaları üzerine tartışma Hilal AKTAMIŞ Argüman.pdf
14 Daha önce yapılan argümantasyon çalışmaları üzerine tartışma Argumentation in the Pedagogy of School Science.pdf
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497284 Argümantasyonun teorik yönlerini açıklayabilme
2 1497285 Argümantasyon perspektifinden fen Eğitiminin nasıl öğreteceklerini anlayabilme
3 1497286 Argümantasyon ile fen eğitimini uygulayabilme
4 1497287 Argümantasyon ile bir proje tasarlayabilme
5 1497288 Argümantasyona ile fen eğitiminin ilişkisini belirleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78347 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 78349 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 78348 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 78355 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 78354 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 78351 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.