Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE620 Öğrenme Kuramları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Öğrenme süreçleri ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kasım KIROĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Pegem A Yayıncılık. • Kaya, A. (Ed). (2007). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. • Yeşilyaprak, B. (Ed). (2007). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. • Eggen, P. & Kauchak, D. (1992). Educational Psychology. New York: Macmillan Publishing Company. • Tuckman, B. (1991). Educational Psychology. USA: harcourt Brace Jovanovich Inc. • Özden, Y. (2000). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem A Yayıncılık. • Driscoll, M. (2012). Öğretim Süreçleri ve Öğrenme Psikolojisi (çev.). Ankara: Anı Yayıncılık. • Fer, S. (Ed). (2011). Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Ankara: Anı Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik koşullanma, edimsel koşullanma, sosyal-bilişsel kuram, gestalt kuram ve bilgiyi işleme kuramı gibi temel öğrenme kuramları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenme kuramlarına giriş
2 Eğitim ve öğrenmeye ilişkin temel kavramlar
3 Klasik koşullanma (I)
4 Klasik koşullanma (II)
5 Bitişik kuramlar
6 Bağlaşımcılık
7 Edimsel koşullanma (I)
8 Edimsel koşullama (II)
9 Ara sınav
10 İşaret-Gestalt kuramı
11 Sosyal bilişsel kuram
12 Gestalt kuramı
13 Bilgiyi işleme kuramı
14 Genel Değerlendirme
15 Ödev Teslimi
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304453 Öğrenme kavramına ilişkin temel kavramları açıklayabilir
2 1304454 Öğrenme kuramlarına ilişkin tartışmalar yapabilir.
3 1304455 Öğrenme kuramlarının ilkokula yansımalarına ilişkin değerlendirmeler yapabilir.
4 1304456 Ülkemizde kullanılan öğrenme yaklaşımlarını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70680 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 70683 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 70682 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 70689 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 70688 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 70685 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.