Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE621 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Yaratıcılık kavramının ne olduğunu ve eğitimdeki yerini önemini anlayabilmek ve kendi alanına uyarlayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Özaslan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Christofis, L. (1999). Inviting play. Victoria: Free Kindergarten Association. [2] Crook, S. & Farmer, B. (2002). Just imagine! Creative play experiences for children under six ( 2nd ed.). Victoria: Tertiary. [3] Crook, S. (2004). Just improvise. Innovative play experiences for children under eight. Victoria: Tertiary. [4] Curtis, D. & Carter, M. (2003). Designs for living and learning. Yorkton Court: Redleaf. [5] Öztürk, Ş. (2003) Yayınlanmamış Doktora tezi [6] Elliot, S. & Davis, J. (2008). Why natural outdoor playspaces?. In S. Elliot (Ed) ( p.1-13). The outdoor playspace naturally for children birth to five years. New South Wales: Pademelon [7] Highscope Educational Research Foundation (2009). The indoor and outdoor learning environment. Highscope curriculum series dvd videos. MI: Ypsilanti [8] Planning for children in natural plaspaces. In S. Elliot (Ed) ( p.134-151). The outdoor playspace naturally for children birth to five years. New South Wales: Pademelon. [9] Isenberg, J.P. & Jalongo, M.R. (2001). Creative expression and play in early childhood ( 3rd ed.). New Jersey: Merill Prentice Hall. (10) Çelebi Öncü, E. (Ed.). 2014. Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve geliştirilmesi. Ankara: Pegem Akademi. (11). Daniels, S. & Peters. D. B. 2015. Raising Creative Kids (Yaratıcı Çocuklar Yetiştirmek). Ü. Ogurlu&F. Kaya (Çeviri Editörleri). Ankara: Eğiten Kitap. (12). Fox, J.E. & Schirrmacher, R. 2014. Art&Creative Development for Young Children (Çocuklarda Sanat ve Yaratıcılığın Gelişimi). N. Aral & G. Duman (Çeviri Editörleri). Ankara: Nobel.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaratıcılık kavramına giriş. Yaratıcılık ve yaratıcı eğitimin temel kavram ve kuramları. Yaratıcılığın aşamaları. Yaratıcılığa ait zihinsel süreçler. Yaratıcı kişilik özellikleri.Yaratıcılığı engelleyen ve geliştiren etmenler, Çağdaş eğitim içindeki yeri ve öneminin irdelenmesi, Bu bilgilerin ışığında yaratıcı performansı geliştirici yöntem ve tekniklerin irdelenip uygulanması, Eğitim Programında Yaratıcılığın yeri, Çocuk ve yaratıcılık, yaratıcılığı geliştiren eğitim ortamları, çocuklarda yaratıcılığın değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 8 120
10 Tartışma 1 5 5
20 Rapor Hazırlama 1 25 25
21 Rapor Sunma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaratıcılığın tanımı ve önemi
2 Yaratıcılığın boyutları, yaratıcı kişilik özellikleri
3 Yaratıcılıkla ilgili kuramlar
4 Yaratıcılıkta zihinsel süreçler, yaratıcılığın süreçleri
5 Yaratıcılığın gelişimi
6 Yaratıcılığı etkileyen etmenler
7 Yaratıcılık ve eğitim, yaratıcı performansı geliştirme
8 Yaratıcılık ve eğitim, yaratıcı performansı geliştirme
9 Ara sınav
10 Farklı eğitim yaklaşım ve modellerinde yaratıcılık
11 Bilim ve düşünme becerilerine göre yaratıcılık
12 Yaratıcı deneyimler
13 Yaratıcı deneyimler
14 Çocuklarda yaratıcılığın değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1326942 Dersin içeriği hakkında bilgi sahibi olur.
2 1326943 Yaratıcılığın çocuğun gelişimi için olan yeri ve değerini bilir
3 1326944 Yaratıcılık ile ilgili kuramları bilir
4 1326945 Yaratıcı kişilik özelliklerini yaratıcılığı etkileyen etmenleri bilir
5 1326946 Yaratıcılığın eğitim ile ilgili bağlantısını belli başlı kuramlar bağlamında ( yapısalcılık, çoklu zeka, problem çözeme becerisi) bilir
6 1326947 Yaratıcılığı geliştiren bazı teknik ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olur
7 1326948 Eğitimsel ortam düzenlemelerinin çocukların yaratıcılıklarını nasıl etkilediği hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70680 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 70683 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 70682 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 70689 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 70688 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 70685 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5 1 3
3 5 1 3 3
4 5 3 4
5 5 1 3 3 2
6 5 4 3 4 3 3
7 5 2 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek