Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE636 Öğretme Süreçleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrenme ve öğretme teorileri çerçevesinde ilköğretimdeki öğrencilerin öğrenme stillerini ve öğretmenlerin öğretme stillerini ortaya çıkararak analiz edebilecek bilgi donanımına sahip olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doçent Mustafa Kasım Kıroğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Küçükahmet, L. (2005) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Ankara: Anı Yayıncılık. Senemoğlu,N.(2013)Gelişim Öğrenme ve Öğretim.Ankara Demirel, Ö.(editör) (2005).Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegem Yayıncılık Senemoğlu, N. (2002). Gelişim, öğrenbme ve öğretim: kuramdan uygulamaya.Ankara: Gazi Kitapevi. Özden, Y. (2003) Öğrenme ve Öğretme, (5.Baskı) Ankara: Pegem Yayıncılık. Fidan, N. (1985) Okulda Öğrenme ve Öğretme, Ankara: Alkım Yayıncılık. Ülgen, G. (2004) Kavram Geliştirme, Ankara: Nobel Yayıncılık. Saban, A. (2004) Çoklu Zeka Teorisi ve Eğitimi, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenme ve öğretim kavramları, öğretim ilke ve modelleri, öğretimi etkileyen etmenler, öğrenme ve öğretme süreçleri, öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri, öğretme stratejileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
20 Rapor Hazırlama 13 5 65
21 Rapor Sunma 13 1 13
27 Makale Yazma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sunuş yoluyla öğretme stratejisi, ilk hafta.docx
2 Keşfetme (buluş) yoluyla öğretme stratejisi, 2. hafta.docx
3 Araştırma-inceleme yoluyla öğretme stratejisi, 3. hafta.docx
4 Tartışma yoluyla öğretme, 4. hafta.docx
5 Tam öğrenme stratejisi, 5. hafta.docx
6 İşbirliğine dayalı öğretme stratejisi, 6. hafta.docx
7 Aktif öğrenme, 7. hafta.docx
8 Proje tabanlı öğrenme, 8. hafta.docx
9 Ara sınav
10 Öğretim yöntem ve teknikleri (anlatım) 9. hafta.docx
10. hafta.docx
11 Öğrenme Stilleri 11. hafta.docx
12 Öğrenme öğretme atmosferi 12. hafta.docx
13 Sınıf düzenlenmesi 13. hafta.docx
14 Yapılandırmacılık, 14. hafta.docx
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1520699 Sunuş yoluyla öğretme stratejisini bilir,
2 1520700 Keşfetme (buluş) yoluyla öğretme stratejisini bilir
3 1520701 Araştırma-inceleme yoluyla öğretme stratejisini bilir
4 1520702 Tartışma yoluyla öğretmeyi bilir,
5 1520703 Tam öğrenme stratejisini bilir
6 1520704 İşbirliğine dayalı öğretme stratejisini bilir
7 1520705 Aktif öğrenme kavramını açıklar
8 1520706 Proje tabanlı öğrenmeyi bilir
9 1520707 Öğrenci öğrenme ve öğretme teorileri çerçevesinde ilköğretimdeki öğrencilerin öğrenme stillerini analiz eder.
10 1520708 Öğrenci öğrenme ve öğretme teorileri çerçevesinde ve öğretmenlerin öğretme stillerini belirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78347 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 78349 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 78348 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 78355 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 78354 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 78351 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.