Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE626 Karşılaştırmalı Erken Çocukluk Eğitimi ve Kuramları İsöe626 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı erken çocukluk eğitimini incelemek ve erken çocukluk eğitimi kuramları hakkında bilgi sahibi olabilmek için bu alanda yapılan çalışmaları incelemek ve erken çocukluk eğitimi kuramlarının gelişim sürecini incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Özaslan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özmert EN. Erken çocukluk gelişiminin desteklenmesi. Katkı Pediatri Dergisi 2003; 25: 779-811. Gottlieb G, Blair C. Hoe early experience matters in intellectual development in case of poverty. Prev Sci 2004; 5: 245-252. UNICEF. The State of the World’s Children 2001. Early Childhood. Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, et al. Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. Am J Prev Med 1998; 14: 245-258. Bekman, S. (2003). Türkiye’deki Erken Çocukluk Eğitimi Sistemi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Farklı Modeller. Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları:Yaygınlaşma, Yönetişim ve Yapılar Toplantısı Raporu. Oktay, A. (2004). Türkiye’de erken çocukluk eğitiminin dünü, bugünü, geleceği, kültürlerin buluşması: Erken çocukluk gelişimi ve eğitimine yansımaları, OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı’nda sunulan bildiri, 5-11 Ekim 2003 Bildiri Kitabı-1, İstanbul:YA-PA Yay.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’de erken çocukluk eğitimi (amacı, ilkeleri, süresi, yöneltme, verimlilik ve etkililik), Asya ülkelerindeki erken çocukluk eğitiminin Türkiye ile karşılaştırılması (Suriye, Irak, İran, Hindistan, Rusya, Çin, Japonya), Avrupa ülkelerindeki erken çocukluk eğitiminin Türkiye ile karşılaştırılması (Yunanistan, Bulgaristan, Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre, İspanya, Portekiz İngiltere), Afrika ülkelerindeki erken çocukluk eğitiminin Türkiye ile karşılaştırılması (Mısır, Cezayir, Tunus, Güney Afrika), Amerika ülkelerindeki erken çocukluk eğitiminin Türkiye ile karşılaştırılması (Kanada, ABD, Meksika, Brezilya, Arjantin), Avustralya ve Yeni Zelanda’daki erken çocukluk eğitiminin Türkiye ile karşılaştırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 8 120
10 Tartışma 1 5 5
20 Rapor Hazırlama 1 25 25
21 Rapor Sunma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı
2 Erken çocukluk eğitimine giriş
3 Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Temel İlkeleri
4 Türkiye'de erken çocukluk eğitiminin tarihsel gelişimi
5 Erken çocukluk eğitimini şekillendiren kuramlar
6 Erken çocukluk eğitimini şekillendiren kuramlar
7 Erken çocukluk eğitimini çerçeveleyen yaklaşım ve uygulamalar
8 Erken çocukluk dönemine yönelik temel eğitim programları ve yaklaşımlar
9 Ara sınav
10 Erken çocukluk dönemine yönelik temel eğitim programları ve yaklaşımlar
11 Erken çocukluk döneminde gelişim ve gelişimi farklı olan çocuklar
12 Türkiye'deki erken çocukluk eğitiminin Asya ülkelerindeki erken çocuk eğitimi ile karşılaştırılması
13 Türkiye'deki erken çocukluk eğitiminin Avrupa ülkelerindeki erken çocuk eğitimi ile karşılaştırılması
14 Dersle ilgili güncel araştırmaların incelenmesi ve tartışılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1560564 Erken çocukluk eğitimi temel kavramlarını açıklayabilme.
2 1560565 Türkiye'deki erken çocukluk eğitiminin gelişim sürecini açıklayabilme.
3 1560566 Erken çocukluk eğitiminde farklı ülkelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilme.
4 1560567 Erken çocukluk eğitimi kuramlarını açıklayabilme.
5 1560568 Türkiye'deki erken çocukluk eğitimi programı hakkında bilgi sahibi olabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78347 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 78349 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 78348 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 78355 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 78354 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 78351 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 3 4 3 4
2 5 2 3 4 4 4
3 5 4 3 5 4 4
4 5 3 3 4 4 4
5 5 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek