Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSEÖ630 Türkiyenin Sosyo-Ekonomik Yapısı İseö630 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin Türkiyenin sosyal ve ekonomik yapı özelliklerini tanımaları, Türkiyenin toplumsal yapısının niteliklerini, değişme dinamiklerini, görünümlerini anlamaları, kavramaları, değerlendirmelerini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Pro. Dr. Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN

Ön Koşul Dersleri

yoktur

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Kongar, Emre. Türkiyenin Toplumsal Yapısı. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994. 2-Türkdoğan, Orhan, Türk Toplum Yapısı, Çamlıca Yayınları, İstanbul,2002 3-Kafesoğlu, İbrahim, , Türk Milli Kültürü, Ötüken, İstanbul, 1999 4-Birsen Gökçe, Türkiye´nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş yayınları, Ankara, 1996 5- Bilgiseven, Amian Kurtkan, Türkiye´de Sosyal Çözülme Tehlikeleri, Filiz Kitabevi,İstanbul, 1990 6-Mardin, Şerif, Tabakalaşmanın Tarihsel Belirleyicileri: Türkiye´de Toplumsal Sınıf ve Sınıf Bilinci, (Çev. Nuran Yavuz) , Türkiye´de Toplum ve Siyâset Makaleler 1, 2. Baskı, İstanbul 1991 7-Memiş, Ekrem, Eskiçağda Türkler, Çizgi Kitabevi, Konya, 2002 8-Güngördü, Ersin, Türkiye´nin Beşeri (Nüfus-Yerleşme) ve Ekonomik Coğrafyası Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2006 9-Karpat, Kemal,Osmanlı Modernleşmesi Toplum, Kuramsal Değişim ve Nüfus İmge Kitapevi , İstanbul, 2002 10- Zencirkıran, Mehmet, Türkiye´nin Toplumsal Yapısı, Nova YayınlarıAnkara, 2006

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 80 80
2 Final Sınavı 1 107 107

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiyede Toplumsal yapının temelleri (Osmanlıdan Cumhuriyete)
2 Osmanlı Dönemi Nüfus Yapısı Özellikleri
3 Türkiyenin kültürel yapısı
4 Türkiyenin ekonomik yapısı, ekonomik uygulama ve koşullar
5 Türkiye´de Yerleşme Tipleri
6 Kentleşme
7 Türkiyede nüfus dağılımı
8 Türkiyede etnik gruplar
9 Ara Sınav
10 Türk aile yapısındaki değişimler
11 Türkiyede din
12 Sosyal sınıflar
13 Sanayideki gelişmeler
14 Genel değerlendirme
15 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1520285 Türkiye´nin sosyal-kültürel ve ekonomik yapısını tanımlar.
2 1520286 Türk toplum yapısını analiz eder.
3 1520287 Sosyal hizmet uygulamalarında toplumsal yapıyı açıklar.
4 1520288 Türk toplumunun değişim sürecinde geçirdiği evreleri sıralar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78347 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 78349 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 78348 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 78355 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 78354 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 78351 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 4
2 5 4
3 5 4
4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek