Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE631 İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi ile ilgili gerekli bilgileri öğrenebilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BAYMUR, F. (1947). Hayat Bilgisi Dersleri. Ankara: İnkılap Kitapevi. AÇIKGÖZ, K. Ü. (2004). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları. AYTUNA, H. A. Toplu Tedris ve Kompleks Sistem. Bilecik: Halkevi Basımevi. BİNBAŞIOĞLU, C. (2003). Hayat Bilgisi Öğretimi. (Birinci Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler dersinin amaç, kavram ve içeriği, Türkiyede Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler dersinin tarihsel gelişimi ve diğer ülkelerdeki Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler dersi yaklaşımları. Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler öğretim programının kazanım, beceri, kavram v.b. özellikler yönünden incelenmesi, programda yer alan temalar ve temaların içerdiği kazanımların sınıflara göre dağılımı. Hayat Bilgisi sosyal bilgiler öğretiminde temel öğretim becerileri, öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisive sosyal bilgiler dersinde kullanımına ilişkin çalışmalar-örnekler, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler dersinde değerler ve demokrasi eğitimi, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Programına ilişkin örnek uygulamalar ve sınıf içi etkinliklerin değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 13 3 39
21 Rapor Sunma 1 2 2
27 Makale Yazma 1 34 34
29 Bireysel Çalışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Bilgiler Öğretimine Genel Bakış
2 Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilgiler Öğretimi
3 2005 Sosyal Bilgiler Programı Sosyal Bilgiler ve Yapılandırmacılık
4 Sosyal Bilgiler Öğretiminde, Etkinlikleri Planlama Kullanılan Strateji, Yöntem ve Teknikler
5 Sosyal Bilgiler Öğretiminde, Etkinlikleri Planlama Kullanılan Strateji, Yöntem Ve Teknikler
6 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başlıca Araç-Gereçler ve Basit Araç Gereç Tasarımı
7 Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi
8 Sosyal Bilgilerde Genellemelerin Öğretimi
9 Sosyal Bilgilerde A) Düşünme Becerilerinin Öğreti mi ve Sınıfta Soru Sorma
10 Sosyal Bilgilerde Atatürkçülük Konularının Öğretimi
11 Sosyal Bilgilerde B)Zamana ve Mekâna İlişkin Becerilerin Öğretimi
12 Sosyal Bilgilerde C)Değerler Eğitimi ve İnsan Hakları / Demokrasi
13 Sosyal Bilgilerde D) Nedensellik Kavramı ve Değer Öğretimi Yerel Tarih ve Sözlü Tarih Yöntemleri E)Güncel Olaylar ve Medya Okuryazarlığı
14 Sosyal Bilgilerde Ölçme ve Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1496957 Öğrenciler, sosyal Bilgiler alanı ve özelliklerini açıklayabileceklerdir
2 1496958 Öğrenciler, sosyal Bilgiler dersi öğretim programını tanıyabileceklerdir
3 1496959 Öğrenciler, sosyal Bilgiler dersinde kullanılacak öğretim yöntem ve tekniklerini açıklayabileceklerdir
4 1496960 Öğrenciler, sosyal Bilgiler dersinde kullanılacak öğretim materyallerini tanıyabileceklerdir
5 1496961 Öğrenciler, sosyal Bilgiler dersinde demokrasi ve insan hakları eğitiminin ilkelerini açıklayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78347 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 78349 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 78348 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 78355 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 78354 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 78351 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.