Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE606 İlköğretim Okulu Programı ve Öğretim Teknolojileri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Geçmişten günümüze ilköğretim programlarını incelemek ve öğretim teknolojilerinin programdaki yerini değerlendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKYÜZ, Yahya, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1993’e), Kültür Koleji Yayınları No:4, s. 301. GÜNGÖRDE, Kemal ve GÜNGÖRDÜ, Necmiye, Yeni İlkokul Programı Uygulama Kılavuzu ve Program Geliştirme Tarihçesi, Bursa: 28Ocak 1966. 1948 İlkokul Programı, İstanbul: Millî Eğitim Matbaası, s. 2.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1924, 1926, 1936, 1948, 1968,1997 ile 2005, 2009, 2015 ve 2017 öğretim programları, öğretim teknolojilerinin ilköğretim programındaki yeri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
21 Rapor Sunma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlköğretimin Önemi I. HAFTA.docx
2 Osmanlı Devletinde İlköğretim
3 Cumhuriyet Döneminde ilköğretim
4 1924 ilköğretim programı
5 1926 ilköğretim programı
6 1936 ilköğretim programı
7 1948 ilköğretim programı
8 1968 ilköğretim programı
9 Ara Sınav
10 1997 ilköğretim programı
11 Cumhuriyetten günümüze ilköğretim programlarının genel değerlendirmesi
12 İlköğretim programındaki yeni yaklaşımlar XII. HAFTA.docx
13 İlköğretimde öğretim teknolojileri
14 Genel Değerlendirme
15 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1518612 Osmanlı devleti döneminde genel eğitimi ve ilköğretimin yerini bilir.
2 1518613 Osmanlı devleti dönemindeki ilköğretim kurumlarını ve programlarını inceler.
3 1518614 Cumhuriyetten günümüze ilköğretim sisteminin gelişimini kavrar.
4 1518615 1924 ten günümüze kadar gelen ilköğretim programlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78347 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 78349 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 78348 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 78355 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 78354 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 78351 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 2 2 2
2 3 2 2 2 3 3
3 2 3 3 3 2 2
4 2 2 2 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek