Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE608 İlköğretimde Yaratıcı Dramanın Yeri 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, yaratıcı dramanın anasınıfı ile ilkokuldaki yerini belirlemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Ü. Ahmet Çebi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bu alandaki tüm akademik basılı ve yazılı ürünler, bu dersin kaynakçası kapsamındadır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1. Aristoteles'te "poetika" kavramı 2. Tragedya 3. Komedya 4. Destan 5. Aristoteles'te "drama" kavramı 6. Aristoteles'te "katharsis" kavramı 7. Eğitsel drama 8. Yaratıcılık 9. Yaratıcı drama 10. Yaratıcı drama ile eğitsel dramanın karşılaştırılması 11. Yaratıcı drama ile psikodramanın karşılaştırılması 12. Yaratıcı dramanın anasınıfındaki yeri ve önemi 13. Yaratıcı dramanın ilkokul 1, 2., 3. sınıftaki yeri ve önemi 14. Yaratıcı dramanın ilkokul 4. sınıftaki yeri ve önemi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1305942 Aristoteles'teki "poetika" kavramını araştırma-inceleme yoluyla ortaya koyar.
2 1305943 Aristoteles'teki "tragedya" kavramını araştırma-inceleme yoluyla ortaya koyar.
3 1305944 Aristoteles'teki "komedya" kavramını araştırma-inceleme yoluyla ortaya koyar.
4 1305945 Aristoteles'teki "destan" kavramını araştırma-inceleme yoluyla ortaya koyar.
5 1305946 Aristoteles'teki "drama" kavramını araştırma-inceleme yoluyla ortaya koyar.
6 1305947 Aristoteles'teki "katharsis" kavramını araştırma-inceleme yoluyla ortaya koyar.
7 1305948 "Eğitsel drama" kavramsallaştırmasını araştırma-inceleme yoluyla ortaya koyar.
8 1305949 "Yaratıcılık" kavramsallaştırmasını araştırma-inceleme yoluyla ortaya koyar.
9 1305950 "Yaratıcı drama" kavramsallaştırmasını araştırma-inceleme yoluyla ortaya koyar.
10 1305951 "Eğitsel drama" ile "yaratıcı drama" karşılaştırmasını araştırma-inceleme yoluyla ortaya koyar.
11 1305955 Yaratıcı drama" ile "psikodrama" karşılaştırmasını araştırma-inceleme yoluyla ortaya koyar.
12 1305956 Yaratıcı dramanın anasınıfındaki yerini araştırma inceleme yoluyla ortaya koyar.
13 1305957 Yaratıcı dramanın ilkokul 1, 2., 3. sınıftaki yerini araştırma inceleme yoluyla ortaya koyar.
14 1305958 Yaratıcı dramanın ilkokul 4. sınıftaki yerini araştırma inceleme yoluyla ortaya koyar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70680 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 70683 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 70682 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 70689 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 70688 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 70685 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.