Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE609 Yaratıcı Drama Destekli Okuma ve Yazma Öğretimi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, ilkokulda okuma ve yazma etkinliklerinde yaratıcı dramayı işe koşmayı öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Ü. Ahmet Çebi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bu alandaki tüm akademik basılı ve yazılı ürünler, bu dersin kaynakçası kapsamındadır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1. "Eğitsel drama" ile "yaratıcı drama" ayrımı 2. Yaratıcılık nedir 3. Yaratıcılığı geliştirme yolları nelerdir 4. Yaratıcılık eğitsel dramanın önkoşulu olabilir mi 5. Yaratıcı drama etkinliği süreç ve sonuç bağlamıyla neden yaratıcılığı gerektirir 6. Anadilinde okuma öğretimi 7. Okuma öğretiminde hangi ana kazanımlar söz konusudur 8. Okuma öğretiminin içeriği nelerden oluşur 9. Okuma öğretiminde hangi öğretim yöntemlerine başvurulabilir 10. Anadilinde yazma öğretimi 11. Yazma öğretiminde hangi ana kazanımlar söz konusudur 12. Yazma öğretiminin içeriği nelerden oluşur 13. Yazma öğretiminde hangi öğretim yöntemlerine başvurulabilir 14. Okuma ve yazma öğretiminde yaratıcı drama nasıl işe koşulabilir

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1305963 "Eğitsel drama" ile "yaratıcı drama" kavramsallaştırmalarını ayırt eder.
2 1305964 Yaratıcılığın ne olduğunu araştırma-inceleme yoluyla ortaya koyar.
3 1305965 Yaratıcılığı geliştirme yollarının neler olduğunu araştırma-inceleme aracılığıyla ortaya koyar.
4 1305966 Yaratıcılığın eğitsel dramanın önkoşulu olup olmadığını araştırma-inceleme aracılığıyla ortaya koyar.
5 1305967 Yaratıcı dramanın süreç ve sonuç yonüyle neden yaratıcılığı gerektirdiğini araştırma-inceleme aracılığıyla ortaya koyar.
6 1305969 Anadilinde okuma öğretiminin ne olduğunu araştırma inceleme yoluyla ortaya koyar.
7 1305971 Okuma öğretiminin hangi ana kazanımları gerektirdiğini araştırıp ortaya koyar.
8 1305972 Okuma öğretimi içeriğinin nelerden oluştuğunu araştırarak ortaya koyar.
9 1305973 Okuma öğretiminde hangi öğretim yöntemlerine başvurulabileceğini belirler.
10 1305974 Anadilinde yazma öğretiminin ne olduğunu araştırma inceleme yoluyla ortaya koyar.
11 1305975 Yazma öğretiminin hangi ana kazanımları gerektirdiğini araştırıp ortaya koyar.
12 1305976 Yazma öğretimi içeriğinin nelerden oluştuğunu araştırarak ortaya koyar.
13 1305977 Yazma öğretiminde hangi öğretim yöntemlerine başvurulabileceğini belirler.
14 1305978 Okuma ve yazma öğretiminde yaratıcı dramayı nasıl kullanabileceğini araştırıp ortaya koyar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70680 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 70683 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 70682 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 70689 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 70688 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 70685 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.