Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE609 Yaratıcı Drama Destekli Okuma ve Yazma Öğretimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, ilkokulda okuma ve yazma etkinliklerinde yaratıcı dramayı işe koşmayı öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Ü. Ahmet Çebi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bu alandaki tüm akademik basılı ve yazılı ürünler, bu dersin kaynakçası kapsamındadır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1. "Eğitsel drama" ile "yaratıcı drama" ayrımı 2. Yaratıcılık nedir 3. Yaratıcılığı geliştirme yolları nelerdir 4. Yaratıcılık eğitsel dramanın önkoşulu olabilir mi 5. Yaratıcı drama etkinliği süreç ve sonuç bağlamıyla neden yaratıcılığı gerektirir 6. Anadilinde okuma öğretimi 7. Okuma öğretiminde hangi ana kazanımlar söz konusudur 8. Okuma öğretiminin içeriği nelerden oluşur 9. Okuma öğretiminde hangi öğretim yöntemlerine başvurulabilir 10. Anadilinde yazma öğretimi 11. Yazma öğretiminde hangi ana kazanımlar söz konusudur 12. Yazma öğretiminin içeriği nelerden oluşur 13. Yazma öğretiminde hangi öğretim yöntemlerine başvurulabilir 14. Okuma ve yazma öğretiminde yaratıcı drama nasıl işe koşulabilir

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522054 "Eğitsel drama" ile "yaratıcı drama" kavramsallaştırmalarını ayırt eder.
2 1522055 Yaratıcılığın ne olduğunu araştırma-inceleme yoluyla ortaya koyar.
3 1522056 Yaratıcılığı geliştirme yollarının neler olduğunu araştırma-inceleme aracılığıyla ortaya koyar.
4 1522057 Yaratıcılığın eğitsel dramanın önkoşulu olup olmadığını araştırma-inceleme aracılığıyla ortaya koyar.
5 1522058 Yaratıcı dramanın süreç ve sonuç yonüyle neden yaratıcılığı gerektirdiğini araştırma-inceleme aracılığıyla ortaya koyar.
6 1522060 Anadilinde okuma öğretiminin ne olduğunu araştırma inceleme yoluyla ortaya koyar.
7 1522062 Okuma öğretiminin hangi ana kazanımları gerektirdiğini araştırıp ortaya koyar.
8 1522063 Okuma öğretimi içeriğinin nelerden oluştuğunu araştırarak ortaya koyar.
9 1522064 Okuma öğretiminde hangi öğretim yöntemlerine başvurulabileceğini belirler.
10 1522065 Anadilinde yazma öğretiminin ne olduğunu araştırma inceleme yoluyla ortaya koyar.
11 1522066 Yazma öğretiminin hangi ana kazanımları gerektirdiğini araştırıp ortaya koyar.
12 1522067 Yazma öğretimi içeriğinin nelerden oluştuğunu araştırarak ortaya koyar.
13 1522068 Yazma öğretiminde hangi öğretim yöntemlerine başvurulabileceğini belirler.
14 1522069 Okuma ve yazma öğretiminde yaratıcı dramayı nasıl kullanabileceğini araştırıp ortaya koyar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78347 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 78349 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 78348 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 78355 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 78354 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 78351 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.