Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE616 Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin mekansal becerilerini geliştirmek, ekonomik ve sosyal olayların, problemlerin mekansal özelliklerini ve boyutunu analiz etmelerini ve çevresel konular hakkında bilgilenmelerini sağlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Seyfullah GÜL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Memişoğlu, H., & Öner, G. (2013). Sosyal bilgiler dersinde öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre coğrafya konularının öğretimi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 347-366. ÇELEN, S., FİDAN, S., & KANAT, M. H. 2017 PROGRAMINA GÖRE DÜZENLENMİŞ İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDAKİ COĞRAFYA KONULARININ İNCELENMESİ. lnternational Journal of Geography and Geography Education, (39), 70-82. Artvinli, E. (2010). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) coğrafya öğretimine katkısı ve ortaöğretim öğrencilerinin CBS'ye ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1255-1292. BEBE, H., BEBE, H. İ., & ÜNLÜ, M. (2012). İLKÖĞRETİM 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN COĞRAFYA İÇERİĞİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİ. Marmara Coğrafya Dergisi, (26), 260-286. Öner, G., & Memişoğlu, H. (2018). Sosyal bilgilerde yerel coğrafya öğretimi: Öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 7(3), 193-218

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Türkiye’de Cumhuriyetten günümüze sosyal bilgiler programları ve coğrafya konuları (Değişiklikler, Düzenlemeler, Güncellemeler), Ortaokul sosyal bilgiler ders programlarında coğrafya konularıyla ilgili kavramlar, sosyal bilgilerde coğrafya ünitelerindeki kazanımlarının sosyal bilimler disiplinlerine ve disiplinler arası anlayışla değerlendirilmesi, coğrafi bilgi sistemlerinin (cbs) ve sosyal bilgilerde coğrafya öğretimindeki yeri, sosyal bilgilerde yerel coğrafya öğretimi, sosyal bilgiler derslerinde coğrafya konularının öğretimi: problemler-öneriler, sosyal bilgiler dersi coğrafya konularında günümüz dünya sorunları ile öğrenilmesi ve öğretilmesinde etkili olan faktörler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
23 Proje Sunma 1 10 1
34 Okuma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 5 70
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 1 17 17
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal bilgilerde coğrafya öğretiminde karşılaşılan temel kavramlar ile kavram ve terim öğretimi ile ilgili sorunlar
2 Sosyal Bilgiler dersi müfredatının incelenmesi ve coğrafya konularının analiz edilmesi
3 Türkiye’de Cumhuriyetten günümüze sosyal bilgiler programları ve coğrafya konuları (Değişiklikler, Düzenlemeler, Güncellemeler)
4 Ortaokul sosyal bilgiler ders programlarında coğrafya konularıyla ilgili kavramların belirlenmesi
5 Sosyal bilgilerde coğrafya ünitelerindeki kazanımlarının sosyal bilimler disiplinlerine ve disiplinler arası anlayışla değerlendirilmesi
6 Sosyal bilgilerde coğrafya öğretiminde uygulanması gereken yöntemler ve teknikler
7 Sosyal bilgilerde coğrafya öğretiminde uygulanmasında yeni yaklaşımlar
8 Sosyal Bilgiler dersinde coğrafya konuları işlenirken kullanılabilecek materyaller.
9 Ortaokul sosyal bilgiler dersi coğrafya ünitelerinde öğrencilerin öğrenme yöntem tercihleri
10 Sosyal bilgilerde coğrafya öğretimi alanındaki tezlerin değerlendirilmesi.
11 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) ve sosyal bilgilerde coğrafya öğretimi
12 Sosyal bilgilerde yerel coğrafya öğretimi
13 Sosyal Bilgiler Derslerinde Coğrafya Konularının Öğretimi: Problemler-Öneriler
14 Sosyal bilgiler dersi coğrafya konularında günümüz dünya sorunları ile öğrenilmesi ve öğretilmesinde etkili olan faktörler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327136 Sosyal bilgilerde coğrafya konularındaki kavram ve terim öğretimi ile ilgili sorunları analiz eder.
2 1327137 Öğrenci coğrafya eğitimi ile yaşadığı çevrenin temel unsurlarını tanıyabilir, coğrafyanın içeriğinde yer alan ilişkileri sorgulayabilir.
3 1327138 Doğal ve beşeri sistemlerin sürekliliğini ve değişimini kavrayabilir; mekansal değerlere sahip çıkar.
4 1327139 Ekosistemin işleyişini koruyabilme sorumluluğunu kazanabilir.
5 1327140 Sosyal bilgilerde coğrafya konularının öğretilmesinde kullanılacak yöntem- teknikleri ve yeni yaklaşımları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70680 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 70683 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 70682 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 70689 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 70688 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 70685 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 5 3 3
2 3 1 3 4 3 3
3 3 2 4 4 4 3
4 5 3 4 4 4 3
5 3 4 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek