Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MYİ201 Mesleki Yabancı Dil I (İNGİLİZCE) 927003 2 3 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı turizm rehberliği öğrencilerinin turistler ile başarılı bir iletişim gerçekleştirebilmeleri için gerekli uygun mesleki İngilizceyi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca öğrencinin turizm sektöründe somut durum ve olaylar karşısında uygun sözel tepkiler verebilmesini; okuduğunu ve duyduğunu anlamasını, yazma ve basit konuşmaları gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Zuhal YAŞAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öndeş, Sevgi Nesibe. (2004) English Language Studies. ELS Publıshıng.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizm rehberliğinde kullanılan İngilizceyi dinleyebilme, okuyabilme ve yazabilme. Turizm sektöründe uluslararası müşterilerle anlaşabilme ve cevap verebilme yeteneği kazanma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
29 Bireysel Çalışma 3 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Introduction to course content TheRoleOfTouristeGuideandTourliders.pdf
2 BEING A TOUR GUDE 56.pdf
3 TOUR GUIDE'S FACILITIES the relationship between toursıt guides and tour operators.pdf
4 TRAVEL AND TOURISM RABOTİC, THE CREATIVE ROLE OF TOURIST GUIDING.pdf
5 top one thing to do ın your hometown RABOTİC, THE CREATIVE ROLE OF TOURIST GUIDING.pdf
6 stories of the enterpriser's FerayRGLER.pdf
7 Making tour Easier [21824924 - European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation] Role of tour guides on tourist satisfaction level in guided tours and impact on re-visiting Intention_ a research in Istanbul.pdf
8 Ara Sınav
9 General evaluation and feedback article_6_vol_8__1__2019m.pdf
10 Advantages & disadvantages of guiding Factors_Affecting_the_Service_Quality_of_the_Tour_.pdf
11 Guide speaking skills of tourist guides.pdf
12 Dealing with tourists duygusal zeka ve turist rehberliği.pdf
13 tour guıde career 1-s2.0-S0261517701000139-main.pdf
14 Reading and speaking 1-s2.0-S0261517712001987-main.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238046 Turist rehberliği mesleğine ilişkin kavramları ingilizce tanımlayabilir.
2 1238047 İngilizce mesleki terminoloji bilgisine sahip olur.
3 1238048 Dinleyici kitlesine, amaca ve duruma göre uyum sağlayabilecek şekilde mesleki İngilizceyi etkin olarak konuşur, okuyabilir, yazabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5
2 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5
3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek