Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MYA201 Mesleki Yabancı Dil I (ALMANCA) 927003 2 3 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı turizm rehberliği öğrencilerinin turistlerle başarılı bir iletişim gerçekleştirebilmeleri için gerekli uygun mesleki Almancayı öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kiraz Erciyas YAVUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anne Buscha, Szilvia Szita: Begegnungen A1+: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig : Schubert Verlag 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizmin tanımı, kapsamı, turizm türleri ve turizmin önemi hakkında ilgili dilde metinler okuma ve konuşma. Tur rehberinin bir gününün planlanması, tur rehberliği hakkında karşılıklı konuşmalar, grup konuşmaları ve örnek olay incelemeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma. Kendini ve başkalarını tanıtma. Meslekler. Alfabe. Präsens (şimdiki zaman) fiil çekimi (kommen, wohnen, heißen, sein). Şahıs zamirleri.
2 Tanışma. Kendini ve başkalarını tanıtma. Meslekler. Alfabe. Präsens (şimdiki zaman) fiil çekimi (kommen, wohnen, heißen, sein). Şahıs zamirleri.
3 Temel cümle yapısı: Soru ve ifade cümlesi. W- soruları (Wer/ Was/Wie/Wo/Woher), aus edatı.
4 İşyerinde. İş arkadaşlarıyla diyalog. Büroda bulunan eşyaları dile getirme: İsimlerin tekil ve çoğul şekilleri. Belirli ve belirsiz Artikel (tanım harfi), Artikel siz kullanım.
5 Sayılar (1-100). Fiyat sorma( Was kostet wie viel ) Haftanın günleri.
6 Kişiler ve hobileri. Boş zaman uğraşıları hakkında konuşma. Was machen Sie gern Olumsuzlama (nicht/kein).
7 Üniversitede. "können" modal fiili (Was können Sie gut/nicht gut) , Sıfatlar, ein/kein+Adjektiv. İyelik zamirleri. Yer bildiren edatlar: nach, in, bei, aus; işlenen konuların tekrarı.
8 Ara Sınav
9 Otelde. Otelde oda ayırtmak. Otele giriş yaptırmak. Akkusativ (i-hali) alan fiiller (haben, brauchen, möche(n)).
10 Otel odasındaki sorunları dile getirmek. İsim ve sıfatların Nominativ ve Akkusativ halinde kullanımı.
11 Bir şehirde oryantasyon. Bir müze hakkında bilgi almak (açık olduğu saatleri / giriş ücretini sorma) Zaman bildirimi, zaman bildiren edatlar: am, um, von.
12 Yeme-içme. Otelde kahvaltı: Yiyecek ve içecek söylemek.
13 Restoranda. Yiyecekler ve içecekler.
14 Akkusativ halindeki şahıs zamirleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238005 Mesleki diyaloglarda etkindir
2 1238006 Dinleyici kitlesine, amaca ve duruma göre uyum sağlayabilecek şekilde ilgili mesleki dili etkin olarak konuşur
3 1238007 Mesleğinin gerektirdiği terminolojiye hâkimdir
4 1238008 Turizmin gelişimi ile ilgili kaynakları yabancı dilde takip eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3
2 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4
3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4
4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek