Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MYF201 Mesleki Yabancı Dil I (FRANSIZCA) 927003 2 3 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı turizm rehberliği öğrencilerinin turistlerle başarılı bir iletişim gerçekleştirebilmeleri için gerekli uygun mesleki Fransızcayı öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca öğrencinin günlük hayatta ve iş hayatında karşılaştığı somut durum ve olaylar karşısında uygun sözel tepkiler verebilmesini; okuduğunu ve duyduğunu anlamasını, yazma ve basit konuşmaları gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Miquel C.," COMMUNICATION PROGRESSIVE DU FRANÇAİS", CLE INTERNATIONAL,Paris Méthode de français Tout va bien ! 1 Livre de l'élève de Hélène Augé, Hachette. Yardımcı kaynaklar: Cahier d'exercices de Hélène Augé Dictionnaire de la Langue Francaise: Le Robert, Fransizca-Turkce, Turkce-Fransizca Sözlük

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizmin tanımı, kapsamı, turizm türleri ve turizmin önemi hakkında ilgili dilde metinler okuma ve konuşma. Tur rehberinin bir gününün planlanması, tur rehberliği hakkında karşılıklı konuşmalar, grup konuşmaları ve örnek olay incelemeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma. Kendini ve başkalarını tanıtma. Meslekler. Alfabe. Présent (şimdiki zaman) fiil çekimi, düzensiz fiiller- düzenli fiiller (etre, avoir, venir, naitre, s appeler). Şahıs zamirleri.
2 Ülkeler, Diller. Présent fiil çekimi (parler, lire, chanter, travailler, apprendre) Temel cümle yapısı: Soru ve ifade cümlesi. Soru kelimeleri (Qui, Qu est-ce que/ Est-ce que/ Ou/ D ou) a/de edatları.
3 İşyerinde. İş arkadaşlarıyla diyalog. Büroda bulunan eşyaları dile getirme: İsimlerin tekil ve çoğul şekilleri. Feminen-Masculin isimler:Le La -Les
4 Sayılar (1-100). Fiyat sorma(Combien ) Haftanın günleri.
5 Kişiler ve hobileri. Boş zaman uğraşıları hakkında konuşma. Olumsuzlama (ne/n pas)
6 Üniversitede. pouvoir fiili , Sıfatlar, un/une+Adj+nom , ne que İyelik zamirleri.
7 Ara Sınav
8 Yer bildiren edatlar: a, de, dans, sur, a coté de, au dessus de, en dessous de,... İşlenen konuların tekrarı.
9 Otelde. Otelde oda ayırtmak. Otele giriş yaptırmak.
10 Otel odasındaki sorunları dile getirmek. İsim ve sıfatlar.
11 Bir şehirde oryantasyon. Bir müze hakkında bilgi almak (açık olduğu saatleri / giriş ücretini sorma) Zaman bildirimi, zaman bildiren edatlar: a heure, dans min, de a, depuis, jusqu a .
12 Yeme-içme. Otelde kahvaltı: Yiyecekler ve içecek söylemek.
13 Restoranda. Yiyecekler ve içecekler.
14 Şahıs zamirleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462405 Mesleki diyaloglarda etkindir
2 1462406 Dinleyici kitlesine, amaca ve duruma göre uyum sağlayabilecek şekilde ilgili mesleki dili etkin olarak konuşur
3 1462407 Mesleğinin gerektirdiği terminolojiye hâkimdir
4 1462408 Turizmin gelişimi ile ilgili kaynakları yabancı dilde takip eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3
2 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4
3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4
4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek