Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH201 Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencileri seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin turizm dağıtım sistemindeki yeri, önemi ve işlevleri hakkında bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Melike Çakır KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İrfan MISIRLI, Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Detay Yayıncılık, Ankara,2008. Orhan İÇÖZ, Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003. SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ, Editör Yasin Keleş, Grafiker Yayınları, 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsanları Seyahate Yönelten Faktörler, Seyahatlerin ve Seyahat Acentelerinin Tarihçesi, Turizm Dağıtım Sistemi, Seyahat Acenteleriyle İlgili Mevzuat, Tur Operatörü Kavramı ve Tur Operatörlerinin Önemi, Paket Tur Kavramı, Avrupa Birliği ve Türkiye Açısından Paket Turlarla İlgili Mevzuatın Karşılaştırılması, Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü’nün Türk Turizmi Açısından Genel Değerlendirmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsanları Seyahate Yönelten Faktörler https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/288926
2 Seyahatlerin ve Seyahat Acenteciliğinin Tarihçesi Seyahat Tarihi.pptx
3 Turizm Dağıtım Sistemi ve Aracılar http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/5431/9.1%20kurgun%20kurgun%20g%C3%BCripek.pdf?sequence=1
4 Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü’nün Türk Turizmi Açısından Genel Değerlendirmesi https://www.researchgate.net/profile/Faruk_Alaeddinoglu2/publication/311366629_Tour_operators_and_travel_agencies_in_Turkish_tourism_sector/links/5858e0fa08ae3852d254eb54.pdf
5 Turizm Dağıtım Sisteminde Entegrasyon https://www.researchgate.net/profile/Faruk_Alaeddinoglu2/publication/311366629_Tour_operators_and_travel_agencies_in_Turkish_tourism_sector/links/5858e0fa08ae3852d254eb54.pdf
6 Seyahat Acenteleriyle İlgili Mevzuat https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11648&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
7 Seyahat Acenteleriyle İlgili Mevzuat https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11648&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
8 Ara Sınav
9 Seyahat Acentelerinin Organizasyonu ve Yönetimi https://www.tursab.org.tr/e-dergi?pdf=apps/OldFiles//dosya/7236/paket-tur-sozlesmeleri-yonetmeligi_7236_4853308.pdf
10 Tur Operatörü Kavramı ve Tur Operatörlerinin Dağıtım Sistemindeki Yeri ve Önemi http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/11602/205353.pdf?sequence=1
11 Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri Arasındaki Farklılıklar http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/11602/205353.pdf?sequence=1
12 Paket Turlar, Tercih Nedenleri, Paket Tur Yönetmeliği https://www.tursab.org.tr/ilkeler/tursab-turizm-tuketici-taleplerini-degerlendirme-izelgesi
13 Avrupa Birliği ve Türkiye Açısından Paket Turlarla İlgili Mevzuatın Karşılaştırılması https://www.tursab.org.tr/ilkeler/tursab-turizm-tuketici-taleplerini-degerlendirme-izelgesi
14 Genel Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238181 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin dağıtım sistemindeki rollerini açıklayabilir.
2 1238182 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü ile ilgili temel konu ve kavramları açıklayabilir.
3 1238183 Seyahat acenteciliği ile ilgili yasal düzenlemelere örnek verebilir.
4 1238184 Seyahat sektöründeki entegrasyon çeşitleri hakkında analiz yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3
2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3
3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3
4 4 5 3 4 3 3 3 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek