Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH205 Turizmde Yönetim ve Organizasyon 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimini Kavrayabilmek Yönetim felsefesini anlayabilmek Yönetim anlayışlarındaki farklılıkları analiz edebilmek Yönetim fonksiyonlarını kavramak Modern yönetim yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yasin KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İşletme Yönetimi, Gönül Budak, Gülay Budak, Nobel Yayıncılık. Yönetim ve Organizasyon, Mümin Ertürk, Beta Basım Yayım Yönetim Bilimi, Hakan Koç, Melih Topaloğlu, Seçkin Yayıncılık Yönetim ve Organizasyon, Erol Eren, Beta Basım Yayım Platon – Devlet, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Machiavelli – Hükümdar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yönetim ve Yönetsel Beceriler, Yönetim Biliminin tarihsel gelişimi, Yönetim Fonksiyonları, Modern Yönetim Yaklaşımları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
34 Okuma 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
24 Seminer 1 15 15
34 Okuma 2 35 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersle ilgili bilgilendirme, Yönetim Bilimine Giriş 2019-2 020DBF.doc
2 Yönetsel beceriler, yönetici özellikleri Turizmde yönetim becerisinin yeri ve önemi 1-2.pdf
3 Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Klasik Öncesi Dönem Klasik ve öncesi.pdf
4 Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Klasik Yönetim Yaklaşımı: F. Taylor, H. Gant ve Gilbreths. Klasik ve öncesi.pdf
5 Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Klasik Yönetim Yaklaşımı: H. Fayol ve Max Weber Klasik ve öncesi.pdf
6 Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Neoklasik Yönetim Yaklaşımı: Hawthorne Araştırmaları, Kurt Levin-Önderlik Araştırması, Homans'ın insan Grubu Yaklaşımı, Argyris'in Olgunlaşma Kuramı, Neoklasik.pdf
7 Klasik ve Neoklasik Yönetimin karşılaştırılması, Turizm endüstrisi açısından değerlendirme Kitap İnceleme Neoklasik.pdf
Devlet.docx
8 Sistem Yaklaşımı, Durumsallık Yaklaşımı: Burns ve Stalker Araştırması, Chandler'in Araştırma Sonuçları, Woodward Araştırması SİSTEM VE DURUMSALLIK.pdf
9 Ara Sınav SİSTEM VE DURUMSALLIK.pdf
10 Çağdaş Yönetim Yaklaşımlarından; Benchmarking, Outsourcing, Değişim Mühendisliği, Toplam Kalite Yönetimi Değişim mühendisliği.pdf
sanal örgüt.pdf
Outsourcing.pdf
Benchmarking.pdf
11 Yönetim Fonksiyonları: Planlama Planlama.pdf
12 Yönetim Fonksiyonları: Örgütleme Örgütleme.pdf
13 Yönetim Fonksiyonları: Yöneltme, koordinasyon, kontrol Yürütme, Koordiansyon, Denetim.pdf
14 Yönetim Fonksiyonları: Koordinasyon, Denetim. Yönetim fonksiyonlarının turizm açısından değerlendirmesi. Kitap İnceleme Yürütme, Koordiansyon, Denetim.pdf
hükümdar.docx
15 Yarıyıl Sonu Sınavı Yürütme, Koordiansyon, Denetim.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273065 Yönetim biliminin tarihsel gelişimini anlar
2 1273066 Farklı yönetim yaklaşımlarını analitik düşünerek karşılaştırarak yönetim felsefesini geliştirir
3 1273067 Yönetim Fonksiyonlarını öğrenir
4 1273068 Modern yönetim yaklaşımlarını öğrenerek hangi şartlarda yararlanılabileceği konusunda değerlendirme yapar
5 1274408 Yönetim ve organizasyon bilgisini turizm sektöründe farklı kültürleri yönlendirmede, tur yönetiminde kullanabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5
2 5 5 4 5
3 5 5 4 5
4 5 5 4 5
5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek