Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH207 Türk ve Anadolu Mitolojisi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Anadolu -Mezopotamya ve Eski Türk uygarlıklarının inançlarının doğal sonucu olarak ortaya çıkan tanrılar, yarı tanrılar ve efsanevi varlıkların yaşamlarını, birbirleriyle ve insanlarla olan ilişkilerini konu alan ve günümüze kadar gelen öykülerin incelenerek turizm açısından yorumlanması . Öğrencilere konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bayat, F. (2007). Mitolojiye giriş. Ötüken Neşriyat AŞ. Begenç, C. (1967). Anadolu Mitolojisi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Can, Ş., Klasik Yunan Mitolojisi, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2012. Çoruhlu, Y. (2002). Türk mitolojisinin anahatları (Vol. 10). Kabalcı Yayınevi. Eyüboğlu, İ.Z. (2007). Anadolu Mitolojisi. İstanbul: Der Yayınları. Erdoğan, B.(2007). Türk Mitolojisi. İstanbul: Pozitif Yayınları. İndirkaş, Z. (2007). Türk Mtosları ve Anadolu Efsanelerinin İzsürümü. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. Ögel, B. (1971). Türk mitolojisi (Vol. 1971, p. 181). MEB.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Mitolojisinde görülen başlıca imgeler efsane, destan ve yazıtlar dikkate alınarak açıklanır; Türk mitolojisinin ana konuları, kozmoloji ve semboller ve imgeler. Mitos, Logos, Mitoloji kavramları ile ilgili örneklendirmeler, tartışmalar, ilk mitoslar ve özellikleri, Klasik Yunan Mitolojisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mitoloji ile İlgili Temel Kavramlar 1 hafta.pdf
2 Mitolojik Çalışmalar, Mitlerin Sınıflandırılması 2 hafta.pdf
3 Şamanizm 3 hafta.pdf
4 Türk Mitolojisinde Tanrılar ve Ruhlar 4 hafta.pdf
5 Türk Mitolojisinde evren ve dünya tasarımları 5-6 hafta.pdf
6 Türk Mitolojisinde Türeme ve Ölüm 6 hafta.pdf
7 Türk Mitolojisinde Renkler ve Sayılar 7 hafta.pdf
8 Ara Sınav
9 Anadolu Mitolojisi Ortaya Çıkışı-özellikleri 9 hafta.pdf
10 Mezopotamya Mitolojisi Ortaya Çıkışı-özellikleri 10 hafta.pdf
11 Klasik Yunan Mitolojisi 11-120 hafta.pdf
12 Roma Mitolojisi 11-120 hafta.pdf
13 Roma Mitolojisi 13 hafta.pdf
14 Türk Mitolojisi ile diğer Mitolojilerin Karşılaştırılması 14 hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462785 Mitolojiyi kültürler arası geçişliliğiyle tanır.
2 1462786 Türk ve Anadolu mitolojisinin başlıca belirleyenlerini gelişim ve değişim sürecini tartışarak öğrenilmesi.
3 1462787 Türk ve Anadolu mitolojisine yönelik genel bilgi ve tartışmaları, yayınları tanınması.
4 1462788 Birbirinden farklı yaradılış mitoslarını tanıyarak, karşılaştırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2
2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2
3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2
4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek