Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH209 Turizm Pazarlaması 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Turizm pazarlaması ve turizm pazarlama karmasını oluşturan unsurlar; turizm endüstrisinde pazar bölümlendirme ve pazar bölümlendirme stratejilerini uygulayabilme becerisinin kazandırılması; turizm işletmelerinde pazarlama stratejileri ve pazarlama planı unsurlarını değerlendirebilmek; pazarlama stratejilerinin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek, gerekli iyileştirmeleri yapabilme becerisi kazandırmak; turizm işletmelerinde tanıtım ve tutundurma faaliyetlerini analiz edebilme; turistik ürünlerin yaşam sürecini öğrenerek, farklı dönemlerde ürünün piyasadaki etkinliğini arttırıcı stratejiler üretme; tüketicilerin turizm ürünlerinden memnuniyet düzeylerinin tespit etmek; tüketici şikâyetleri karşısında etkili çözümler üretebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Yaşar GÜLTEKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kozak, N. (2006) Turizm Pazarlaması, Detay Yayıncılık, Ankara İçöz, O. (2001) Turizm İşletmelerinde Pazarlama İlkeler ve Uygulamalar Genişletilmiş 2. Bası, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara Hacıoğlu, N. (2005) Turizm Pazarlaması, 5. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizm pazarlaması ile ilgili temel kavramlar, turizm İşletmelerinin pazarlama çevresi analizi, turizmde tüketici davranışı, hedef pazarların belirlenmesi, turizm ürünü, turizm işletmelerinde fiyatlandırma, turizmde dağıtım kanalları, turizm işletmelerinde tutundurma, pazarlama faaliyetlerinin uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin değerlendirilmesi, varış yeri pazarlaması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 2 15 30
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm Pazarlaması İle İlgili Temel Kavramlar Turizm Pazarlaması.pptx
2 Turizm İşletmeleri Pazarlama Çevresi Analizi Pazarlama Planlaması.pptx
3 Algılama Algılama.pptx
4 İnanç Tutum İnanç ve Tutum.pptx
5 Hedef Pazarın Belirlenmesi (pazar bölümlendirme, pazar hedefleme ve konumlandırma Pazar Bölümlendirme Main 1.pptx
6 Hedef Pazarın Belirlenmesi (pazar bölümlendirme, pazar hedefleme ve konumlandırma-2 Pazar Bölümlendirme Main 2.pptx
7 Turizm İşletmelerinde Fiyatlandırma Fiyatlandırma1.pptx
8 Turizm İşletmelerinde Fiyatlandırma 2 Fiyatlandırma2.pptx
9 Turizmde Dağıtım Dağıtım.pptx
10 Turizm İşletmelerinde Pazarlama Faaliyetlerinin Uygulanması Pazarlama Stratejileri.pptx
11 Turizm İşletmelerinde Tutundurma Tutundurma.pptx
12 Turizm İşletmelerinde Pazarlama Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Durum Analizi.pptx
13 Fiziksel Kanıt Fiziksel Kanıt.pptx
14 Süreç ve İnsan

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295490 Turizm pazarlaması ile ilgili temel kavramları, kuramları, ilkleri ve uygulamaları açıklayabilir.
2 1295491 Turizm işletmelerinde çevre analizi, turizmde tüketici davranışı, turizmde hedef pazar seçimi, turizm ürünü, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma kavramları açıklayabilir.
3 1295492 Turizmde ziyaretçi varış yeri pazarlamasının nasıl yapıldığını açıklayabilir.
4 1295493 Turizmde pazarlama faaliyetlerinin örgütlenmesi ve denetlenmesi konularını açıklayabilir ve örnekler verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek