Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH211 Turizm Ekonomisi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Turizm sektörünün genel yapısı, turizm arzı ve talebi, turizmin ekonomik etkileri, Turizm sektöründe dengeyi etkileyen faktörler açıklanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Yaşar GÜLTEKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kozak, M. ve Bahar O., (2007), Turizm Ekonomisi, Ankara, Detay Yayıncılık Yağcı, Ö. (2006), Turizm Ekonomisi, Ankara, Detay Yayıncılık. Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş, Turizm Ekonomisi Genel Turizm Bilgileri, Nobel Yayın Dağıtım, Kasım 2006 Prof. Dr. Kurban Ünlüören, Turizm Ekonomisi, Nobel Yayın Dağıtım, Ekim 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, turizm ekonomisi ile ilgili temel kavramlar, turizmin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel sonuçları (turizm ve kalkınma ilişkisi) turizm talebi, turizm arzı, turizmde piyasa tipleri ve fiyat oluşumu, turizmde yabancı sermaye ve çokuluslu işletmelerin rolü ve turizmin Türkiye ekonomisindeki yeri konularına yer verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 15 1
34 Okuma 1 15 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Global Turizm Ekonomisi Dünya’da Turizmin Ekonomik Büyüklüğü.ppt.pptx
Turizm Ekonomisi 1. Hafta.mp4
2 Ulusal Turizm Ekonomisi Türkiye'de Turizmin Ekonomik Büyüklüğü.ppt.pptx
3 Turizmin Talebi Turizmin Genel Yapısı.pptx
4 Turizmin Talebi Turizm Talebi.pptx
5 Turizm Talebi 2 Turizm Talebi.pptx
6 Destinasyon Destinasyon ve Çekim Unsurları.pptx
7 Çekim Unsurları Destinasyon ve Çekim Unsurları.pptx
8 Ara Sınav
9 Turizm Arzı Turizm Ürünü.pptx
10 Turizm Arzı 2 Turizm Arzı.pptx
11 Turizm Moneter Etkileri Turizm Moneter Ekonomik Etkileri.pptx
12 Turizmin Reel Etkileri Turizm Reel Ekonomik Etkileri.pptx
13 Ulusal Ekonomi ve Turizm Ülke Ekonomisi ve Turizm.pptx
14 Talep Tahmin Modelleri Talep Tahmin Yönt..pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462828 Turizm sektörünün genel yapısını ve turizmin kalkınma üzerindeki etkisini açıklayabilir.
2 1462829 Turizmin ekonomik, sosyo- kültürel ve çevresel etkilerini değerlendirebilir.
3 1462830 Turizm arzı ve talebini oluşturan unsurlar ile turizm arz ve talebinin özelliklerini analiz edebilir.
4 1462831 Turizm sektöründe piyasa tiplerini ve piyasa denge fiyatını açıklayabilir.
5 1462832 Turizmin Türkiye ekonomisi içindeki yerini ve önemini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 4 5 5 4 5 4 5 4
2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4
3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4
4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3
5 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek