Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP101 UYUM HAFTASI 927001 1 1 1

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojik Saat”, OMÜ Tıp Fakültesi Eğitim Programına Genel Bakış, Tıp Fakültesi Öğrencisi Nasıl Öğrenir? Öğrenme Süreçleri İçin İpuçları,OMÜ Tıp Fakültesi Sınama Sistemi, Öğrenci Toplulukları, OMÜ Tıp Fakültesi’nde Eğitim Yönetimi, Öğrenci İşleri ve Eğitimdeki Rolü, Öğrenci Toplulukları,

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1337984 Tıp eğitiminde yeni yönelimleri ve nitelikli bir eğitim programının özelliklerini açıklayabilecek
2 1337985 OMU Tıp Fakültesi eğitim programının genel hatlarını kavrayabilecek
3 1337986 Öğrenci işlerinin fakültemiz eğitimindeki rolünü kavrayabilecek
4 1337987 Kütüphanenin öğrenme üzerindeki etkisini açıklayabilecek
5 1337988 OMU Tıp Fakültesi kütüphanesini tanıyabilecek
6 1337989 Probleme dayalı öğrenme stratejisinin önemini ve özelliklerini kavrayabilecek
7 1337990 Probleme dayalı öğrenme oturumlarının işleyişini, kural ve sorumluluklarını kavrayabilecek
8 1337991 Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini, etkili öğrenme yöntem ve stratejilerini kavrayabilecek
9 1337992 Sınavlar ile öğrenme ilişkisini tanımlayabilecek
10 1337993 OMU Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen anatomi ve histoloji pratik sınavlarını tanıyabilecek
11 1337994 OMU Tıp Fakültesi idari örgütlenmesini tanıyabilecek
12 1337995 Multidisipliner beceri laboratuarlarını tanıyabilecek
13 1337996 Tıp fakültesindeki temel, dâhili ve cerrahi bilimleri görev tanımları üzerinden kavrayabilecek
14 1337997 Tıp meslek etiğinin genel özelliklerini ve meslek için önemini kavrayabilecek
15 1337998 Tıpta kariyer olanaklarını fark edebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır