Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP105 BESLENME 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Temel besin maddelerinin temel yapılarını ve bu yapıların sindirim ve emiliminde etkili olan sistemlerin yapısı ve fonksiyonlarını incelemek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sırrı Bilge Prof.Dr..Asuman Birinci Doç. Dr Talat Ayyıldız Prof. Dr. Ayhan Bozkurt Prof.Dr. Gönül Çaltepe Dr. Öğr. Üyesi Özlem Terzi Prof.Dr. Ayhan Gazi kalaycı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Pediatri Olcay Neyzi 2- Tıbbi Fizyoloji 12. Basım Arthur C. GUYTON 3- Ganon’un Tıbbi Fizyolojisi 23. Baskı Ganon WILLIAMS F. 4- Fizyoloji 5. Baskı (Berne-Levy-Poeppen-Stanton) 5- İnsan Anatomisi Zeki ZEREN 6- İnsan Anatomisi Cevdet ERİMOĞLU 7- İnsan Anatomisi N. Ali BERKOL 8- İnsan Anatomisi Mehmet YILDIRIM 9- Klinik Radyoloji Ercan TUNCEL 10-Çocuk Hastalıklarında Radyolojik Bulgular Ercan TUNCEL 11- Temel Anatomi 2001 Meseret CUMHUR 12- Semptomdan Teşhise Vahe ALEKSANYAN 13- Semptomdan Teşhise Cihat ABAOĞLU 14- Histoloji Atlası Mariano FİORE 15- Histoloji Atlası Türkan ERBENGİ 16- Moore Clinical Oriented Anatomy Keith L. MOORE 17- Nelson Textbook of Pediatrics Walde E. NELSON 18-Harişson’s İnternal Medicine Maxwall M. WİNRTOBE-Eugena BRAUNWALD 19- Netter Atlas of Human Anatomy Sobotto JOHANNES 20-Sutton Textbook of Radiology and İmagıng Davıd SUTTON 21- Sobotta İnsan Anatomisi Sobotto JOHANNES 22- Karan Acil Tıp El Kitabı Jon. L. JENKINS 23- Altıntop Acil Tıp El Kitabı Levent ALTINTOP 24-Nelson Esential Of Pediatrics Turkçe 25- Stedmans Medical Dictionary 26- Genel Beslenme Hatipoğlu Yayınları Prof. Dr. Ayşe Baysal 27- Çocuk Beslenmesi Hatipoğlu Yayınları Prof. Dr. Gülden KÖKSAL 28- Harper’in Biyokimyası Nobel Kitabevi Nurten Dikmen, Tuncay Özgüven 29-Lippincott’s Biyokimya 3. Baskı Richard A.Harvey, Pamela C. Harvey 30- Lehninger, Biyokimyanın İlkeleri David L. Nelson, Michael M. Cox 31-Marks’ Tıbbi Biyokimyanın Esasları Michael Lieberman, Alisa Peet 30- Tıbbi Farmakoloji Oğuz KAYAALP

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel besin maddelerinin biyokimyasal yapısı, sindirim sistemi anatomisi, sindirim sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi histolojisi, sindirim sistemi florası, sindirim sisteminden ilaç emilimi, yeterli ve dengeli beslenme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 84 1
6 Uygulama/Pratik 1 16 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
5 Derse Katılım 1 39 39
6 Uygulama/Pratik 1 52 52
29 Bireysel Çalışma 1 56 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 AĞIZ ANATOMİSİ, ÇENE EKLEMİ ANATOMİSİ, GİS ORGANLARININ YÜZEYEL VE TOPOGRAFİK ANATOMİSİ,FARİNKS, ÖZOFAGUS VE MİDE ANATOMİSİ, PANKREAS ANATOMİSİ, SAFRA KESESİ ANATOMİSİ, AĞIZ HİSTOLOJİSİ, GİS EMBRIYOLOJİSİ, SİNDİRİM KANALININ GENEL ÖZELLİKLERİ, LİPDLERİN BİYOKİMYASI, KARBONHİDRATLARIN BİYOKİMYASI, SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİNE GİRİŞ, SİNDİRİM SİSTEMİNDE MOTİLİTE
2 İNCE BAĞIRSAKLAR ANATOMİSİ, ÖZOFAGUS VE MİDE HİSTOLOJİSİ, PANKREAS HİSTOLOJİSİ, PROTEİNLERİN BİYOKİMYASI, İNCE BAĞIRSAK, KALIN BAĞIRSAK, REKTUM ve ANAL KANAL HİSTOLOJİSİ, KALIN BARSAK ANATOMİSİ, REKTUM VE ANAL KANAL ANATOMİSİ
3 SİNDİRİM SİSTEMİNDE SEKRESYON, PERİTON ANATOMİSİ, GIDA KATKI MADDELERİ, YETERLİ ve DENGELİ BESLENME,VİTAMİNLER, MİNERALLER, SU VE İYONLARIN BİYOKİMYASI, İLAÇLARIN EMİLİMİ, FLORA, KARIN İÇİ ORGANLARIN KANLANMASI, BİLİRUBİN METABOLİZMASI
4 ANATOMİ TELAFİ, HİSTOLOJİ TELAFİ,
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247274 • Sindirim sisteminin genel yapısını ve fonksiyonel özelliklerini açıklayabilecek
2 1247275 Sindirim ve emilimin gerçekleşmesinde etkili olan organların temel hücresel yapılarını bilmeli
3 1247276 Sindirim ve emilimin gerçekleşmesinde etkili olan fizyolojik süreci ve bu süreçte organların fonksiyonlarını bilmeli
4 1247277 Temel besin maddelerinin moleküler özellikleri, sindirim ve emiliminin nasıl gerçekleştiğini açıklayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 3 1 1
2 5 1 1 1 1 5 1 5 1 3 1 1
3 5 1 1 1 1 5 1 5 1 3 1 1
4 5 1 1 1 1 5 1 5 1 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek