Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP107 ENERJİ 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Metabolizma, Enerji metabolizması, lipit, protein, karbonhidrat metabolik yolları ve metabolik etkileşimlerin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Başkan: Doç. Dr. Birşen Bilgici Başkan Yardımcıları: Doç.Dr. Bahattin Avcı, Doç.Dr. Ayşegül Akar, Dr.Öğr. Üyesi Alper Arslan(İng BLOK KURUL ÜYELERİ: Doç. Dr. Birşen Bilgici Prof.. Dr. Ayşegül Atmaca Prof. Dr. Murat Aydın Doç. Dr. Ayşegül Akar Doç.Dr. Bahattin Avcı Dr. Öğr. Üyesi Engin Çiftçioğlu Doç.Dr. Işıl Özer Dr. Öğr. Üyesi Elif Kılıç Kan

Ön Koşul Dersleri

Biyoenerji, Termodinamik, Metabolizma, Lipit metabolizması, Karbonhidrat metabolizması, Protein metabolizması, Enerji metabolizmasını etkileyen hormonlar. Endokrin organların temel histolojik ve embriyonik, özellikleri, Tiroid poankreas, adrenal bez anatomi ve histolojisi, İlaç biyoyararlanımı ve doz-konsantrasyon ilişkisi, Obezite ve oluşturduğu halk sağlığı sorunları

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lippincot's Biyokimyası, Harper Biyokimya, Lehninger Biyokimya, Mark's Biyokimya

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

biyoenerji, biyoenerjinin üretimim ve kullanılması, karbonhidrat lipit protein metabolizması ve birbiriyle entegrasyonu, enerji metabolizmasını etkileyen hormonların biyokimyasal yapısı ve etkileri, bu hormonların histolojik anatomik özallikleri. İlaç biyoyaralanımı ve doz- konsantrasyon ilişkisi,. Obesite ve oluşturduğu halk sağlığı soruynu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
7 Laboratuvar 1 30 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 1 1 1
7 Laboratuvar 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 60 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 80 80
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoenerji, Endokrin organların temel histolojik özellikleri, Endokrin organ Embriyolojisi, Enzimler, Tiroid-Adrenal Bez Histolojisi, Yüksek Enerjili Moleküller, İlaç Biyotransformasyonu ve Sonuçları, Metabolizma, Protein Metabolizması ,
2 Üre döngüsü, Glikoliz, Tiroid -Adrenal Bez Anatomisi, Lipogenez, Doz-Konsantrasyon Yanıt İlişkisi, 1. senaryo 1. oturum Anatomi lab, Histoloji Lab
3 Lipoliz/Ketogenez, Krebs-ETZ, Obezite Epidemiyolojisi, Tiroid hormonları ve metabolizmaya etkileri, Karbonhidratların Metabolik Yolları 1, Karbonhidratların Metabolik Yolları 2, Böbreküstü bezi hormonları ve metabolizmaya etkileri 1 senaryo 2. oturum 2. senaryo 1. oturum
4 Metabolik Entegrasyon 2. senaryo 2. oturum Histoloji telafi lab
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254652 • Endokrin organların anatomik ve histolojik özelliklerini açıklayabilecek • Endokrin organların (tiroid, pankreas, adrenal bez, karaciğer) yapısal (anatomik, histolojik ve embriyolojik açıdan) ve fonksiyonel özelliklerini tanımlayabilecek
2 1254653 • Metabolizma tanımını ve etkileyen faktörleri açıklayabilecek • Karbonhidrat, lipit, protein metabolizmasını açıklayabilecek • Metabolik entegrasyon ve metabolik regülâsyonu açıklayabilecek
3 1254654 • Bioenerjetik ve termodinamik yapıyı kavrayabilecek
4 1254655 • Doz-konsantrasyon-yanıt ilişkisini açıklayabilecek • İlaç biyotransformasyonu kavramını açıklayabilecek
5 1254656 • Obezite epidemiyolojisini tanımı, nedenleri risk faktörleri tanı yöntemleri komplikasyonları ve toplumsal önemi açısından kavrayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
2 5 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5
3 3 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4
4 3 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4
5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek