Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP109 MİKROÇEVREDE DENGE 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Homeostaz mekanizmaları, üreme ve boşaltım sistemlerinin normal yapı ve işlevleri, embriyolojik gelişim ve genetik kavramların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Emirzeoğlu Başkan Yardımcıları Doç.Dr. Bülent Ayas Doç.Dr. Mehmet Emin Önger (İNG) Dr. Öğr. Üyesi Engin Çiftçioğlu Prof.Dr. Özlem Aydoğ Prof. Dr.Hayriye Sayarlıoğlu Prof.Dr. Ayhan Bozkurt Prof.Dr. Serhat Kocamanoğlu Dr. Öğr. Üyesi Aysın Pınar Türkmen Doç.Dr. Özgür Korhan Tunçel Dr. Öğr. Üyesi Arzu Ağrı Dr. Öğr. Üyesi Ercan Türkmen Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kömürcü Doç.Dr. Bilge Can Meydan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Ferner H, Staubesand J. Sobotta İnsan Anatomisi Atlası, Çev. Ed: Prof. Dr. K. Arıncı, Atlas Yayıncılık, 2005. 2.Netter FH. İnsan Anatomisi Atlası, Üçüncü Baskıdan Çeviri, (Çev. Ed: Prof. Dr. Meserret Cumhur), Palme Yayıncılık, Ankara, 2002. 3.Snell RS. (Çeviri Ed: Prof.Dr. Mehmet Yıldırım). Klinik Anatomi. 6. Baskı. Little, Brown and Company. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd Şti, 1998. 4. Arıncı K, Elhan A. Anatomi Güneş Kitabevi, 1. Cilt. Ankara, 5. Baskı, 2014. 5. Editörler Bedia Sancak, Meserret Cumhur, Fonksiyonel Anatomi. Baş, boyun ve iç organlar. Odtü Yayıncılık, 3. Baskı, 2004 6. Ozan Anatomi. Prof.Dr.Hasan Ozan, 3.Baskı, Ankara, 2014. 7.Moore KL, Dalley AF. Clinically Oriented Anatomy. 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia – Baltimore – New York – London – Buenos Aires – Hong Kong – Tokyo –Sydney, 1999. FİZYOLOJİ 1. Ganong'un Tıbbi Fizyolojisi, 24. Baskı, 2015 2. Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji, 13. Baskı, 2017 3. Tıbbi Fizyoloji Klinik Tıbbın Temelleri 2017, Dördüncü Baskı, Çeviri Editörü: Erdal Ağar, Mustafa Ayyıldız ve Mehmet Yıldırım FARMAKOLOJİ Akılcı Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 13. Baskı, Ed.Oğuz Kayaalp HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ 1. Ross HR, Pawlina W; Histoloji konu anlatımı ve atlas, Palme yay.,2014 2. Junqueira's Temel Histoloji Atlas Kitap, Çev. Ed: Seyhun Çolakoğlu, Nobel Tıp Kitapevleri, 2015 3. Sobotta Histoloji Atlası, Prof.Dr. Türkan Erbengi, Prof.Dr. Meral Tekelioğlu, Doç.Dr. Cengiz Güven, Nobel Tıp Kitapevleri, 1999 4. Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, Moore, Persaud, Torchia, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Hakkı Dalçık, Nobel Tıp Kitabevleri, 2016 5. Langmann Medikal Embriyoloji, Sadler TW, Çeviri: Prof.Dr. A.Can Başaklar, Palme yay., 13. Baskı, 2017 6. Gartner LP; Textbook of Histology, 4th Edition,Elsevier, 2017 BİYOKİMYA 1. David L. Nelson, Michael M. Cox lehnınger. Biyokimyanın ilkeleri, 5. Baskı, Palme yayıncılık 2. Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood. Ttıetz Klinik Kimyada Temel ilkeler. 5. baskı Palme yayıncılık,

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sunum, klinik beceri eğitimi (MDU), anatomi lab. uygulamaları, fizyoloji lab. uygulamaları, histoloji lab. uygulamaları, bağımsız öğrenme, probleme dayalı öğrenme oturumları, blok sonu tartışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 87 1
6 Uygulama/Pratik 1 13 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
5 Derse Katılım 30 1 30
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
7 Laboratuvar 8 4 32
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üriner Sistem Anatomisi , İlaçların Dağılımı, Glomeruler Fonksiyonlar, İlaçların Atılımı, Tubuler Fonksiyonlar, Üriner Sistem Histolojisi Anatomi
2 Sıvı Elektrolit Dengesi, Vücut PH’sının Düzenlenmesi, Vücut Sıvılarının Biyofiziksel Özellikleri Ampul kırma, flakon hazırlama, İntramüsküler enjeksiyon , Empati , Hasta-hekim görüşmesinin temel ilkeleri histoloji
3 İlaçların Etki Mekanizması, İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler , Kan Akımının Temel Prensipleri, Diüretikler, Dolaşımın Kontrolü, Mesane ve İşeme, Hasta Hakları ve Aydınlatılmış Onam, İlaç Etkileşimleri anatomi
4 Anatomi sınavı , Histoloji Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1337919 İlaçların etki mekanizmalarını ve etkileyen faktörleri açıklayabilecektir.
2 1337928 İlaçların dağılımı ve atılması
3 1337929 Diüretik kavramının açıklayabilmeli
4 1337930 Üre siklusu ve amonyak metabolizmasını açıklayabilmeli
5 1337931 Homeostazisi tanımlayın
6 1337932 Ödemi tanımlayınız ve ödem oluşum mekanizmasını açıklayınız.
7 1337933 Vücut ph’sının düzenlenmesi
8 1337934 Asit Baz dengesinin nasıl korunduğunun açıklayabilmeli
9 1337935 Kadın ve erkeğin genital sisteminin yapı ve fonksiyonlarını açıklayabilmeli
10 1337936 DNA ve RNA daki yapılanma; kromozom yapısı; kalıtım ilkeleri, çeşitleri ve mutasyonu açılayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5
6
7
8
9
10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek