Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TPS103 ETİK, TARİH, HUKUK 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Tıp hukuku, tıp tarihi ve tıbbi etik programı, ilişkili temel kavramların ağırlıklı olarak yer aldığı program birinci sınıf öğrencilerinin mesleki kimlik gelişimine katkı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. med. Llm. jur. Hasan Tahsin KEÇELİGİL, Prof. Dr. Ahmet Tevfik SÜNTER , Prof. Dr. S. Sırrı BİLGE, Prof. Dr. Türker YARDAN, Prof. Dr. Cihad DÜNDAR, Doç.Dr. Özlem Terzi, Doç. Dr. Özlem MIDIK, Doç. Dr. M. Kürşat ŞAHİN, Dr. Öğr. Üyesi Yasin SELÇUK, Dr. Öğr. Üyesi Rahman YAVUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

• Tıp Tarihi, Tıp Hukuku ve Tıbbi Etik disiplinlerinin çalışma alanları, görev ve sorumlukları • Tıp Tarihi, Tıp Hukuku ve Tıbbi Etiğin birbirleri ile ilişkisi • İlk çağlardan günümüze kadar olan süreçte tıbbın gelişimine fırsat veren temel olay/özellik/uygulama/keşifler • Tıp etiğinin sistematiği, felsefesi, ilke ve prensipleri • İlişkiler temelinde ve acil tıpta tıbbi etik yaklaşımı • Etik kurulların amaç, yapı, görev ve sorumlulukları • Klinikte etik karar verme süreci • Hastanın ve hekimin etik ve yasal hak ve sorumlulukları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
5 Derse Katılım 18 30 1
14 Gözlem 2 15 1
16 Alan Gezisi 2 15 1
54 Ev Ödevi 6 40 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 18 1 18
16 Alan Gezisi 1 10 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
54 Ev Ödevi 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tıp hukuna Genel Bakış Dr. H. Tahsin KEÇELİGİL
2 Hekimin Etik Sorumlulukları Dr. H. Tahsin KEÇELİGİL
3 Hekimin Yasal Sorumlulukları Dr. H. Tahsin KEÇELİGİL
4 İlk Çağlarda Tıp Dr. Rahman YAVUZ Orta Çağda Tıp Dr. Rahman YAVUZ Tıp Tarihi Müzeleri Dr. Rahman YAVUZ GÖSTERİM: İbn-i Sina Dr. Yasin SELÇUK
5 Etik ve Hukuksal Boyutu İle Tıbbi Müdahale Dr. H. Tahsin KEÇELİGİL
6 Sağlıkta Şiddet Dr. H. Tahsin KEÇELİGİL
7 ADALET SARAYI GEZİSİ Dr. H. Tahsin KEÇELİGİL
8 Türk Tıp Tarihi
9 Geçmişten Günümüze Avrupa Tıbbı Dr. Rahman YAVUZ
10 Mesleki değerler Dr. Özlem MIDIK
11 Hekim ve Sağlık Sektörü Dr. S. Sırrı BİLGE
12 SABUNCUOĞLU TIP ve CERRAHİ TARİHİ MÜZESİ GEZİSİ Dr. A. Tevfik SÜNTER
13 Ülkemizde Tıbbın Gelişimi Dr. Özlem Zel Terzi
14 Hekim ve Sağlık Sektörü Dr. S. Sırrı Bilge
15 Deneyimler ve Efsaneler Perspektifinde Halk Tıbbı Dr.A.Tevfik SÜNTER

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1255154 Tıp Tarihi, Tıp Hukuku ve Tıbbi Etik disiplinlerinin çalışma alanlarını, görev ve sorumluklarını kavrayabilecek
2 1255155 Tıp Tarihi, Tıp Hukuku ve Tıbbi Etiğin birbirleri ile ilişkisini analiz edebilecek
3 1255156 İlkçağlardan günümüze kadar olan süreçte tıbbın gelişimine fırsat veren temel olay/özellik/uygulama/keşifleri açıklayabilecek
4 1255161 Hastanın ve hekimin etik ve yasal hak ve sorumluluklarını kavrayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 2 4 5 4 4 4 3 2 2
2 4 4 3 3 4 5 4 3 4 2 3 2
3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2
4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek