Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TPS107 MESLEKLERARASI İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu programda iletişimin farklı bir boyutu olan mesleklerarası iletişimin önemi, kapsamı, zorlukları üzerinde durulacak, profesyonel tıp ortamında iletişim yönetimi ile ilgili farkındalık kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Özlem MIDIK, Prof. Dr. Elif Bengi ŞENER, Prof. Dr. Levent YILDIZ, Prof. Dr. Mahmut ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Uyum Haftası

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Understanding and Facilitating Interprofessional Education (2010). Donna Drynan & Sue Murphy. The University of British Columbia Faculty of Medicine. 2. Core Competencies for Interprofessional Collaborative Practice: Report of An Expert Panel (2011). Interprofessional Education Collaborative Expert Panel, Washington, D.C. 3. Introducing Interprofessional Education (2013). Hugh Barr & Helena Low. The (UK) Centre for the Advancement of Interprofessional Education. 4. Interprofessional Health Education in Australia: The Way Forward (2009). Learning and Teaching for Interprofessional Practice, Australia (L-TIPP, Aus) Management Team, Australian Learning and Teaching Council. 5. Interprofessional Education and Healthcare Simulation Symposium (2012). Proceedings Report of the 2012 Invitational Meeting of Key Stakeholders in Interprofessional Education and Healthcare Simulation. Society for Simulation in Healthcare, National League for Nursing’s, Josiah Macy Jr. Foundation. 6. Interprofessional Education for Collaboration: Learning How to Improve Health from Interprofessional Models Across the Continuum of Education to Practice: Workshop Summary (2013). Patricia A. Cuff, Rapporteur; Global Forum on Innovation in Health Professional Education; Board on Global Health; Institute of Medicine. 7. Measuring the Impact of Interprofessional Education (IPE) on Collaborative Practice and Patient Outcomes (2015). Institute of Medicine. 8. Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik. (2014) Resmi Gazete, 22.05.2014/29007, Sağlık Bakanlığı.

Dersin İçeriği

Tıbbi profesyonalizm, mesleklerarası işbirliği, ekip çalışması, profesyonel davranışlar, ikilemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 70
1 Ara Sınav 1 100 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 34 1 34
6 Uygulama/Pratik 20 1 20
20 Rapor Hazırlama 2 1 2
29 Bireysel Çalışma 15 1 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hekim olmak, İntörn olmak ile ilgili hedefler ve beklentiler Tıbbi profesyonalizm Çok kültürlü tıp meslek ortamında farklı meslekler: mesleklerin ortaya çıkışı, amaç ve hizmetler, sınırlar, ortak alanlar Deneyim paylaşımı oturumları (İntörn, hekim, hemşire, persone, yönetici ) Empati- olgu tartışmaları ve özdeğerlendirme Etkin dinleme-olgu tartışmaları ve özdeğerlendirme Sorumluluk-olgu tartışmaları ve özdeğerlendirme
2 Tıpta mesleklerarası işbirliği ve ekip çalışması Kriz ve stres yönetimi Profesyonel tıp öğrencisinden beklentilerimiz Zor meslektaş - olgu tartışmaları ve özdeğerlendirme Klinik gözlem çalışmaları –analiz ve tartışma Fikir ayrılığı/ikilemlerin yönetimi- olgu tartışmaları ve özdeğerlendirme Uzlaşma olgu tartışmaları ve özdeğerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1330614 Tıpta profesyonellik kavramı ile ilgili farkındalık kazanma
2 1330615 Profesyonel tıp ortamında mesleklerarası işbirliğini geliştirmenin önemini farketme
3 1330616 Çok kültürlü tıp meslek ortamında olası fikir ayrılıkları/ikilemleri farketme ve yönetebilme becerileri hakkında farkındalık kazanma
4 1330617 Meslek uygulamalarında profesyonel davranış göstermek için gerekli teorik kapsamı anlayarak, tutum geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek