Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MYA202 Mesleki Yabancı Dil II (ALMANCA) 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Temel Almanca Gramer yapısı, Kelime Bilgisi, günlük konuşma kalıpları, dinleme-anlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik alıştırmalar. Dönem sonunda öğrencilerin kendilerini tanıtabilmeleri basit düzeyde ve iletişim kurabilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Common Courses Department Chair

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Studio D A1 Netzwerk A1

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Başlangıç düzey gramer bilgisi, 4 temel becerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar. Kelime Bilgisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Einführung ( Deutsch ) – Deutsch sehen und hören, erste Kontakte Introduction (German) - and, first contacts
2 Begrüssung & Kennenlernen - Greetings & Become acquainted
3 Die schwachen Verben, Verbkonjugation, The weak verbs, verb conjugation
4 Der Artikel, Substantive, sich kurz vorstellen, The article, nouns, introduce themselves briefly,
5 Substantive, Gegenstände benennen, nach Gegenständen Fragen, Verneinung - Nouns, articles designate, about articles questions, denial
6 Substantive, Gegenstände benennen, nach Gegenständen Fragen, Verneinung - Nouns, articles designate, about articles questions, denial
7 Verbkonjugation, Trennbare verben, die Zahlen ( 100-1000), Preise - Verb conjugation, separable one verbs, the numbers (100-1000), prices
8 Ara Sınav
9 Die Modalverben – Modalverbs
10 Kursbuch Unit 1 – Gespräche im Café - Course book unit 1 - discussions in the café
11 Kursbuch Unit 2 – Kommunikation im Kurs- Course book unit 2 - communication in the course
12 Kursbuch Unit 2 – ein Gespräch führen, sich und die Familie vorstellen - Course book unit 2 - a discussion lead, present to the family
13 Kursbuch Unit 3 – über Städte und Sehenswürdigkeiten sprechen - Course book unit 3 - about cities and objects of interest speak
14 Kursbuch Unit 3 – über Länder und Sprachen sprechen- Course book unit 3 - about countries and languages speak
15 Kursbuch Unit 3- geographische Lagen angeben- Course book unit 3 - geographical locations indicate
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117199 Somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayattaki alışıldık ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilir ve bunlarla kendini ifade edebilir.
2 1117200 Kendini ve başkalarını tanıtabilir, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik (nerde oturdukları, kimleri tanıdıkları gibi) sorular sorabilir ve bu türden sorulara yanıt verebilir.
3 1117201 Eğer konuştuğu kişiler yavaş ve anlaşılır konuşuyorlarsa ve ona yardıma hazırlarsa basit şekilde anlaşabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4
2 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4
3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek