Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH206 Anadolu Uygarlıkları 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bin yıllar boyunca uygarlıkların merkezi olan Anadolu topraklarında, tarih süreci içerisinde yer alan uygarlıkların tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Melike ÇAKIR KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Akurgal.E.,(2017) Anadolu Uygarlıkları, İstanbul • Gür, S., (2008) İlk İnsandan Selçukluya Anadolu Uygarlıkları ve Antik Kentler. İstanbul • Desti. M., (2005) Anadolu Uygarlıkları .İstanbul • Küçükeren.C.C., (2005) Karia .İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anadolu'da yer alan uygarlıkların Tarih öncesinden, Osmanlı İmparatorluğu'na kadar irdelenmesi dersin içeriğini kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
34 Okuma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anadolu Uygarlıklarına ve Coğrafyasına Genel Bakış https://dergipark.org.tr/en/pub/jotaf/issue/19057/201572
2 Anadolu'da Tarih Öncesi Uygarlıklar http://acikerisim.baskent.edu.tr/bitstream/handle/11727/1920/165e46e4aaef6a3099ed7bb7e2745289.pdf?sequence=2
3 Öntarih (Protohistorya) Hatti Uygarlığı (MÖ. 2500-2000) HATTİ ÜLKESİNİN BİN TANRISI.pdf
4 Hatti-Hitit Beylikler Dönemi, Hitit Krallığı, Hurriler, Troya IV Uygarlığı (MÖ. 2000-1200) https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/4376/59961
5 Hatti-Hitit Beylikler Dönemi, Hitit Krallığı, Hurriler, Troya IV Uygarlığı (MÖ. 2000-1200) https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/11421/136439
6 Küçük Krallıklar Dönemi, Geç Hitit, Urartu Uygarlığı Urartu.pdf
7 Urartu Uygarlığı (Her alanıyla Urartu Sanatı ) GECITLER_ULKESINDE_ONEMLI_BIR_URARTU_KALESI_AVNIK.pdf
8 Ara Sınav
9 Frigya Uygarlığı (Fryg Sanatı) heykel sanatı maden eserler, mimarlık) https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/55060/16977.pdf?sequence=1
10 Lydia Uygarlığı (Lydia Sanatı ,mimarisi) https://dergipark.org.tr/en/pub/muftad/issue/30122/324997
11 Lykia Uygarlığı (Lykia Sanatı , Kaya Anıtları ve mimarlık) https://dergipark.org.tr/en/pub/anatolia/issue/47622/601678
12 Anadolu'da Pers Egemenliği Dönemi) https://dergipark.org.tr/en/pub/cedrus/issue/50420/682361
13 Anadolu'da Hellen Uygarlığı ANADOLU’DA ANTiK ÇAĞ ŞEHİR PLANLARI.pdf
14 Anadolu'da Roma Uygarlığı. ANADOLU’DA ANTiK ÇAĞ ŞEHİR PLANLARI.pdf
15 Anadolu Arkeolojisinde tarihsel coğrafyada bölgeler
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239780 Anadolu'nun Tarih Öncesi Çağları hakkında açıklama yapabilir.
2 1239781 Anadolu'nun tarih süreci içerisinde hangi gelişmişlik özelliklerini taşıdığını açıklayabilir.
3 1239782 Demirçağ Anadolusu hakkında detaylı açıklama yapabilir.
4 1239783 Anadoludaki Hellen ve Roma Uygarlıklarının ortaya koyduğu sanat eserleri hakkında açıklama yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 2 5 1 1 1 5 2 1 1
2 5 1 2 5 1 1 1 5 2 1 1
3 5 1 2 5 1 1 1 5 2 1 1
4 5 1 2 5 1 1 1 5 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek