Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH208 Yunan ve Roma Mitolojisi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Arkeoloji derslerini pekiştirmeye yardımcı olmasının yanı sıra arkeolojik sanat eserleri üzerindeki mitolojik anlatımlara bakış açılarının bilimsellik kazandırılmasına yardımcı olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Melike ÇAKIR KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Estin, C ,;Laporte .H,.(2003) Yunan ve Roma Mitolojisi. Ankara • Grimal, P,.(1997) Mitoloji Sözlüğü Yunan Ve Roma . İstanbul • Carpenter, H,.(2002) Antik Yunanda Sanat ve Mitoloji. İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mitler nasıl doğar? Yunan Theogoni ve Cosmogonisi, Olymposluların günlük yaşamı, Eski Romada geleneksel tanrılar, dışarıdan alınan tanrılar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yunan Theogonisi, Evrenin yaradılışı ve Tanrıların doğuşu. https://dergipark.org.tr/en/pub/sanatvetasarim/issue/40193/478512
2 Büyük Tanrılar http://hdl.handle.net/11607/3140
http://www.antiktarih.com/2018/09/24/yunan-mitolojisi-tanrilari-soyagaci/
3 Zeusun birliktelikleri ve her yönüyle Zeus https://arkeofili.com/tanrilarin-krali-zeus-hakkinda-25-onemli-bilgi/
4 Olymposluların günlük yaşamı. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/109534
5 İkinci derecedeki tanrılar https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/109534
6 Kahramanlar https://www.tarihlisanat.com/yunan-mitolojisi-html/
7 Olağan üstü yaratıklar https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=778861
8 Ara Sınav
9 Troyalılar Hanedanı https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=268357
10 Eski Romada geleneksel Tanrılar ANTİK ROMA’DA TANRI İNANCININ GELİŞMESİ.pdf
11 Rahipler sınıfı, aile kültü ve ayinleri ANTİK ROMA’DA TANRI İNANCININ GELİŞMESİ.pdf
12 Dışarıdan alınan tanrılar https://dergipark.org.tr/en/pub/yedi/issue/21843/234843
13 Gizli din ve kültler http://timad.com.tr/Content/Makale/13s-dinler-cografyasinda-geleneksel-kultur-ve-din-adina-gerceklestirilen-uygulamalar.pdf
14 İmparatorluk kültü https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/586190
15 Romalıların atası Aineias, Romus ve Romulus
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239784 Yunan Mitolojisinin Roma Mitolojisini nasıl etkilediğini açıklayabilir.
2 1239785 Tanrılar, Kahramanlar, mitolojik olaylar hakkında açıklama yapabilir.
3 1239786 Efsanevi hikâyelerin nasıl doğduğunu geliştiğini açıklayabilir.
4 1239787 Yunan Theogonisi, Evrenin yaradılışı ve Tanrıların doğuşu hakkında açıklama yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 1 5 1 2 3 5 3 3 1
2 5 1 1 5 1 2 3 5 4 3 1
3 5 1 1 5 1 2 3 5 3 3 1
4 5 1 1 5 1 2 3 5 3 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek